دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 207-325 
3. توسعه نرم‌افزار کاربردی طراحی الگوی آتشکاری تونل

صفحه 253-265

10.22044/tuse.2021.9970.1396

رضا اعلائی؛ جعفر خانی؛ سینا رستم‌آبادی؛ محمد غفوری مقدم


6. بررسی اثر اندرکنش ساختمان، خاک و تونل دایره‌ای کم عمق بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان 20 طبقه SAC

صفحه 305-325

10.22044/tuse.2021.10263.1404

مازیار فهیمی فرزام؛ بابک علی‌نژاد؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ رضا عالی‌نژاد