تعداد مقالات: 136

بهبود روابط نظری برای رسم منحنی مشخصه زمین در تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن شرایط زهکشی شده

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

10.22044/tuse.2015.527

سعید امیری؛ وحید محمدی قلعه عزیز؛ رضا صباغ کرمانی؛ احمد فهیمی فر


تولید سه بعدی شبکه شکستگی مجزا با رویکرد زمین آماری

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-28

10.22044/tuse.2019.5539.1307

رحمان لطفی؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی؛ سجاد نامداری


بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.22044/tuse.2019.4022.1258

فهیمه موحدی؛ فضل اله سلطانی؛ حسین جلالی فر؛ حمید محمدی


بررسی پاسخ‌های ایجادشده در تونل‌های دوقلوی دایره‌ای تحت بارگذاری انفجار

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 89-108

10.22044/tuse.2019.3478.1238

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

10.22044/tuse.2014.444

محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی


برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 11-27

10.22044/tuse.2016.623

حمید زارعی؛ کورش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ محمد حسین احمدی


پیش‌بینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 13-25

10.22044/tuse.2013.182

امید فروغ؛ سید رحمان ترابی؛ فرهنگ سرشکی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


بررسی پاسخ‌های‌ لرزه‌ای و خسارات ایجاد شده در تونل‌ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 13-32

10.22044/tuse.2015.528

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد؛ پنام زرفام


فاکتور تمرکز تنش دینامیکی اصلاح شده برای تونل های دو قلو دارای تفرق از طریق روش نوین FEM-Scattering Method

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 29-49

10.22044/tuse.2018.6167.1321

محمد علی نوده فراهانی؛ حمیدرضا وثوقی فر؛ بهنام پرماس؛ بابک افشین فر