تعداد مقالات: 93
5. بهبود روابط نظری برای رسم منحنی مشخصه زمین در تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن شرایط زهکشی شده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-12

سعید امیری؛ وحید محمدی قلعه عزیز؛ رضا صباغ کرمانی؛ احمد فهیمی فر


6. بهبود روش هاردی کراس در تحلیل شبکه تهویه فضاهای زیرزمینی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-117

ابراهیم الهی


8. جانمایی بهینه انبارناریه زیرزمینی - مطالعه موردی انبارهای ذخیره‌سازی مواد ناریه پروژه سد بختیاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

یوسف عظیمی؛ مرتضی رحیمی دیزجی؛ حمید سرخیل


12. تولید سه بعدی شبکه شکستگی مجزا با رویکرد زمین آماری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-28

رحمان لطفی؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی؛ سجاد نامداری


13. بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-13

فهیمه موحدی؛ فضل اله سلطانی؛ حسین جلالی فر؛ حمید محمدی


14. بررسی پاسخ‌های ایجادشده در تونل‌های دوقلوی دایره‌ای تحت بارگذاری انفجار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-108

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


16. پیش‌بینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-25

امید فروغ؛ سید رحمان ترابی؛ فرهنگ سرشکی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


17. تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونلسازی با EPB- مطالعه‌ی موردی: تونل‌های متروی شیراز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-100

رضا رحمان نژاد؛ مهدی اسفندیاری؛ اسحاق نمازی؛ حامد جمشیدی


18. بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی


19. بررسی پاسخ‌های‌ لرزه‌ای و خسارات ایجاد شده در تونل‌ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-32

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد؛ پنام زرفام


20. برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-27

حمید زارعی؛ کورش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ محمد حسین احمدی


25. فاکتور تمرکز تنش دینامیکی اصلاح شده برای تونل های دو قلو دارای تفرق از طریق روش نوین FEM-Scattering Method

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-49

محمد علی نوده فراهانی؛ حمیدرضا وثوقی فر؛ بهنام پرماس؛ بابک افشین فر