مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی- دوره‌ی 2- شماره‌ی 2- زمستان 1392

چکیده

تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونلسازی با  EPB -مطالعه‌ی موردی: تونل‌های متروی شیراز
رضا رحمان نژاد؛ مهدی اسفندیاری؛ اسحاق نمازی؛ حامد جمشیدی
               
تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد
                               
تعیین فاصله‌داری بهینه‌‌‌ی طاق‌‌‌های بتنی و برآورد نشست در ایستگاه‌های مترو- مطالعه‌ی موردی: ایستگاه هفت تیر خط 6 متروی تهران
حسین ریحانیان زواره؛ محمد فاروق حسینی؛ علی‌رضا طالبی‌نژاد
                               
مطالعه‌ی تاثیر وزن و هندسه‌ی ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله‌ای با استفاده از روش عددی اجزای محدود
فرشاد کولیوند؛ مصطفی شریف‌زاده
                               
انتخاب مناسب‌ترین مجموعه‌ی بهسازی خاک در حفاری مکانیزه‌ی تونل خط 7 متروی تهران
حسن بخشنده امنیه؛ محمد صابر زمزم؛ سید احسان موسوی؛ صادق طریق ازلی
                               
بررسی تاثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل- مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ
رامین رفیعی؛ احمد رمضان‌زاده؛ فرهنگ سرشکی؛ اسماعیل موحدی‌نژاد

عنوان مقاله [English]

Tunneling & Underground Space Engineering (TUSE)- Volume 2- Issue 2- Winter 2014

چکیده [English]

Numerical Analysis of Longitudinal and Transverse Surface Settlement Induced by EPB Tunneling- A Case Study: Shiraz Subway Tunnels
Reza Rahmannejad; Mahdi Esfandiary; Eshagh Namazi; Hamed Jamshidi
           
Determination of the Racking Reduction Factor for an Incomplete Ellipse Shaped Tunnel Considering the Soil-Structure Interaction
Mohammad Reza Momenzadeh; Mohammad Reza Mansoori; Armin Aziminejad
                       
Determination of Optimal Concrete Arc Spacing and Assessment of the Related Subsidence in Metro Stations- A Case Study: Haft-e-Tir Station of Line 6 of Tehran Metro
Hossein Reihanian Zavareh; Mohammad Farouq Hosseini; Ali Reza Talebi Nejad
                       
Study of the Effects of Building Weight and Geometry on the Surface Settlement due to Sequential Excavation Using Numerical Finite Element Approach
Farshad Kolivand; Mostafa Sharifzadeh
                       
Selection of the Most Appropriate Soil Conditioning Set in Mechanized Boring of Tehran Subway Line 7 Tunnel
Hassan Bakhshandeh Amnieh; Mohammad Saber Zamzam; Seyed Ehsan Moosavi; Sadegh Tarigh Azali
                       
Investigation of the Influence of Joints Properties on the Steady State Water Flow into the Tunnel - A Case Study: Koohrang 3 Tunnel
Ramin Rafiee; Ahmad Ramezanzadeh; Farhang Sereshki; Esmaeil Movahedinejad