دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 87-179 
6. انتخاب مناسب‌ترین مجموعه‌ی بهسازی خاک در حفاری مکانیزه‌ی تونل خط 7 متروی تهران

صفحه 145-154

حسن بخشنده امنیه؛ محمد صابر زمزم؛ سید احسان موسوی؛ صادق طریق ازلی