مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی- دوره‌ی 3- شماره‌ی 1- تابستان 1393

چکیده

بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی
محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی
 
بررسی و تحلیل علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی پروژه‌های زیرزمینی کشور
هادی تلخابی؛ مجید پرچمی جلال؛ محمود گلابچی
 
ارزیابی کیفیت نصب پوشش بتنی در حفاری مکانیزه- مطالعه‌ی موردی: قطعه‌ی دوم تونل انتقال آب کرج-تهران
مجید تاجیک؛ امید فروغ؛ حمیدرضا توکلی
 
بررسی عددی تاثیر اندرکنش تونل- سازه‌ی سطحی بر نشست سطح زمین
صبا قره‌داش؛ میلاد برزگر
 
برآورد عرض مناسب فضای استخراجی در روش تبدیل به گاز کردن زیرزمینی زغال‌سنگ (UCG)
مهدی نجفی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ رضا خالوکاکایی
 
برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی  با کیفیت متوسط تا خوب
میثم نجف‌زاده؛ احمد رضا صیادی؛ جعفر خادمی حمیدی

عنوان مقاله [English]

Tunneling & Underground Space Engineering (TUSE)- Volume 3- Issue 1- Summer 2014

چکیده [English]

Assessment of Tunnel Face Stability in Unsaturated Media Based on Limit Analysis Method
Mohammad Amin Nozari; mohammad maleki; Behnam Yousefi
           
Analysis of the Causes of Contractor’s Claims in the DB Contracts of Underground Projects in Iran
Hadi Talkhabi; Majid Parchami Jalal; Mahmood Golabchi
                       
Quality Assessment of Segmental Lining Installation in Mechanized Excavation (D.S.TBM) Case Study: Tehran-Karaj Water Conveyance Tunnel (lot II)
Majid Tajik; Omid Frough; Hamid Reza Tavakoli
           
Numerical Analysis of the Effect of Tunnel- Building Interaction on Surface Settlement
Saba Gharehdash; Milad Barzegar
           
Prediction of Suitable Panel Width in Underground Coal Gasification Process
Mehdi Najafi; Seyed Mohammad Esmaiel Jalali; Reza Khalokakei
                       
Preliminary Construction Cost Estimation for Short Tunnels in Fair to Good Rock Mass Conditions
Meisam Najafzadeh; Ahmad Reza Sayadi; Jafar Khademi Hamidi