بهبود روش هاردی کراس در تحلیل شبکه تهویه فضاهای زیرزمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

روش­های مختلفی همچون روش دستی و رایانه­ای جهت تحلیل تهویه شبکه فضاهای زیرزمینی ارایه‌ شده است. شرط انتخاب نوع روش به هدف تحلیل شبکه تهویه بستگی دارد. اگر هدف از تحلیل شبکه تهویه فضای زیرزمینی، بررسی تاثیر یک یا چند بادبزن بر شبکه تهویه باشد در این صورت بهتر است از روش رایانه­ای که بر پایه روش­های تقریبی ریاضی استوار است استفاده شود. روش­های متعدد تقریبی ریاضی همچون روش هاردی کراس (Hardy Cross)و مدل­های اصلاح شده آن، تکنیک نیوتن رافسون و آنالیز خطی ارایه‌ شده است. استفاده از روش هاردی کراس در بین نرم افزارهای معدنی از عمومیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس در این مقاله بر پایه روش هاردی کراس جهت همگرایی سریع­تر به جواب نهایی، مطالعاتی انجام شده که نهایتا سبب ارایه‌ مدل تلفیقی روش هاردی کراس شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of Hardy Cross method in the analysis of underground excavations ventilation network

نویسنده [English]

  • Ebrahim Elahi
چکیده [English]

Various methods have been proposed for the analysis of underground excavations ventilation network, including manual and computer methods. The condition of selecting the type of methods depends on the network analysis. If the purpose of the analysis of underground excavations ventilation network is to investigate the effect of one or more fans, in this case, it is better to use computer method that is based on mathematical approximate methods. Several mathematical approximate methods are presented such as Hardy Cross method and its corrected models, Newton-Raphson technique and linear analysis. It is more common to use Hardy Cross method in underground excavations software packages. Accordingly, in this paper, a study has been carried out based on the Hardy Cross method for faster convergence to the final solution, which has ultimately led to presenting Hardy Cross conflation model.
 
Introduction
Underground excavations ventilation design is made based on preparing of underground excavation map, identification of branches and injunctions in ventilation network, calculation of mine resistance for any of branches, calculation of air flow quantity for any of branches, calculation of pressure loss for any of branches, calculation of natural ventilation, network adjustment, selection of regulator doors and selection of main fans. Various methods have been presented such as manual and computer methods for the analysis of underground excavations ventilation network. The choice of analysis method depends on the purpose of ventilation network analysis.
 
Methodology and Approaches
The analysis of underground excavations ventilation network is carried out based on mathematical approximate methods. These methods are based on injunction rules that consider a supposition flow quantity for any of branches. Based on ventilation network fans and mathematical approximate equations, the error for any ring in ventilation network is calculated, and then, supposition flow quantity is corrected. Based on mathematical equation, correction operations of air flows quantity are repeated until calculation of accuracy become equal or bigger than calculation error. The most common mathematical methods are the Hardy Cross method and its corrected forms in the analysis of ventilation network. The Ventsim software has been presented on the basis of the Hardy Cross method. This software is one of the most famous software packages in the analysis of ventilation network.
 
Results and Conclusions
The most common mathematical method in the analysis of ventilation network is the Hardy Cross method. Convergence to the final solution in this method depends on the supposition flow quantity, the direction of supposition flow and the arrangement of ring selection.     
The fourth and fifth stages of the solution stages of the Hardy Cross equation are more important than the other stages. In this method and its corrected methods, these two stages are calculated separately. This issue is one of their defects that causes delay in finding the final solution. Therefore, the Hardy Cross conflation method is presented for removing the defect of the Hardy Cross method and their corrected forms. The calculations in the Hardy Cross conflation method are based on the conjugate solution of the fourth and fifth stages. This conflation model can have faster convergence for finding final solution. This conflation method can decrease the number of iterations or calculations to 50 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground excavation
  • Ventilation
  • computer method
  • Hardy Cross method
[1]    الهی، ابراهیم؛ (1393)؛ اصول طراحی تهویه در معادن؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر.

[2]    مدنی، حسن؛ (1385)؛ تهویه در معادن؛ جلد اول، چاپ پنجم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

[3]    مدنی، حسن؛ (1382)؛ تهویه در معادن؛ جلد  دوم، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

[4]     Cross, H. (1936). Analysis of Flow in Networks of Conduits or Conductors. Bulletin 286, Engineering Experiment Station, University of Illinois, Urbane, 29 pp.

[5]     Wang, Y. J. (1982). Ventilation Network Theory,. Mine Ventilation and Air Conditioning. 2nd ed., H. L. Hartman (Ed.), Wiley-Interscience, NY, pp. 167-195.

[6]     Khaled Ali El-Nagdy. (2008). Analysis of Complex Ventilation Networks in Multiple Fan Coal Mine, Ph.D thesis, West Virginia University.

[7]    افرائی، سجاد؛ مدنی، حسن؛ (1391)؛ بررسی عوامل موثر بر همگرایی روش هاردی کراس در تحلیل شبکه­های تهویه معادن؛ نشریه علمی- پ‍ژوهشی مهندسی معدن، دوره هفتم، شماره هفدهم، صفحه 15-21.

[8]    مدنی، حسن؛ ملکی، بیژن؛ (1386)؛ تحلیل شبکه تهویه معدن با استفاده از روش نیوتن- رفسون بر پایه معادلات DQ؛ نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دوره شست و ششم، صفحه 97-102.

[9]     Wang, Y. J. (1989). A Procedure for Solving A More Generalized System of Mine Ventilation Network Equations. Proceedings of the 4th US. Mine Ventilation Symposium, SME, Littleton, Co., pp. 419-424.

[10] Wang, Y. J. (1982b). Critical Path Approach to Mine Ventilation Networks with Controlled Flow. Trans. SME-AIME,Vol. 272, pp. 1862-72.

[11] Bhamidipati, S. S., and Procarione, J. A. (1985). Linear Analysis for the Solution of Flow Distribution Problems. Proceedings of the 2nd US Mine Ventilation Symposium, Mousset_Jones, P. (Ed.), Rotterdam, Netherlands, pp. 645-654.

[12] Kamba, G. M., Jacques, E., and Patigny, J. (1995). Application of the Simplex Method to the Optimal Adjustment of the Parameters of A Ventilation Network. Proceedingss of the 7th US Mine Ventilation Symposium, Wala, A. M. (Ed.), SME, Littleton, Co., pp. 461-465.

[13] Wang, Y. J. (1984). A Non-Linear Programming Formulation for Mine Ventilation Networks with Natural Splitting. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Vol. 21, No. 1, pp. 42-3-45.

[14] Hu, W., and Longson, I. (1990). The Optimization of Airflow Distribution in Ventilation Networks Using A Nonlinear Programming Method. Mining Science and Technology, Vol. 10, No. 2, pp. 209-219.

[15] Collins, M., Cooper, L., Helgason, R., Kennington, J., and LeBlanc, L. (1978). Solving the Pipe Network Analysis Problem Using Optimization Techniques. Management Science, Vol. 24, pp. 747-760.