موضوعات = حفاری مکانیزه
تعداد مقالات: 18
1. عبور دستگاه TBM از ایستگاه ساخته‌شده با استفاده از روش تکیه‌گاه سگمنتی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-182

10.22044/tuse.2019.7626.1350

مهدی بستامی؛ سید مصلح افتخاری؛ کاوه آهنگری؛ غلامحسن سهامی


3. Usage of Assembled Functions Theory for Compute Dynamic Response of a Tunnel

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-95

10.22044/tuse.2018.6595.1333

پیمان بیرانوند؛ آرش بیات؛ حمیدرضا اشرفی؛ فریدون امیدی‌نسب؛ مسعود گوهری


4. ارزیابی بارهای وارد بر پوشش تونلهای مکانیزه با استفاده از مدلسازی فیزیکی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 49-66

10.22044/tuse.2018.4680.1280

امیر حسن رضایی فرعی؛ هوشنگ کاتبی؛ محمد احمدی عدلی


6. بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع فشار در ناحیه تماس دیسک و سنگ در فرآیند برش خطی سنگ

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 27-42

10.22044/tuse.2017.4979.1288

رضا محمدی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ فرهاد صمیمی نمین


7. شبیه‌سازی عددی برش سنگ با تیغه‌ دیسکی TBM در آزمون برش خطی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 31-48

10.22044/tuse.2017.4100.1261

رسول فرجی تسوجی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ محمدحسین بصیری؛ عباس افتخاری


10. مدل‌سازی فیزیکی نشست در خاک ماسه‌ای ناشی از تونل‌سازی مکانیزه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-84

10.22044/tuse.2015.548

امین عبدلی فاضل؛ مهرداد امامی؛ حسن افشین


11. تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 145-159

10.22044/tuse.2015.379

صادق طریق ازلی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ جعفر حسن‌پور


12. امکان‏سنجی استفاده از سربار مصنوعی برای کاهش عمق شفت ورودی ماشین حفار مکانیزه ( مطالعه موردی شفت غربی خط 2 قطار شهری تبریز )

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 161-172

10.22044/tuse.2015.263

هوشنگ کاتبی؛ امیر حسن رضایی؛ مسعود حاجی علیلو بناب؛ ابوالفضل تاری فر


15. تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونلسازی با EPB- مطالعه‌ی موردی: تونل‌های متروی شیراز

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 87-100

10.22044/tuse.2014.253

رضا رحمان نژاد؛ مهدی اسفندیاری؛ اسحاق نمازی؛ حامد جمشیدی


17. انتخاب مناسب‌ترین مجموعه‌ی بهسازی خاک در حفاری مکانیزه‌ی تونل خط 7 متروی تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 145-154

10.22044/tuse.2014.256

حسن بخشنده امنیه؛ محمد صابر زمزم؛ سید احسان موسوی؛ صادق طریق ازلی


18. پیش‌بینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-25

10.22044/tuse.2013.182

امید فروغ؛ سید رحمان ترابی؛ فرهنگ سرشکی؛ سید محمد اسماعیل جلالی