موضوعات = تحلیل پایداری
بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.22044/tuse.2019.4022.1258

فهیمه موحدی؛ فضل اله سلطانی؛ حسین جلالی فر؛ حمید محمدی


برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 11-27

10.22044/tuse.2016.623

حمید زارعی؛ کورش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ محمد حسین احمدی


ملاحظات برنامه‌ریزی، حقوقی و مالکیتی در فرایند احداث فضاهای زیرزمینی

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 119-131

10.22044/tuse.2015.377

ابوالقاسم مظفری شمس؛ سیامک هاشمی؛ اصغر مولائی


تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره سازی گاز با استفاده از توابع پتانسیل مختلط

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 133-144

10.22044/tuse.2015.378

علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی حاج عباسی


بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

10.22044/tuse.2014.444

محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی


بررسی تاثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل- مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 155-167

10.22044/tuse.2014.257

رامین رفیعی؛ احمد رمضان‌زاده؛ فرهنگ سرشکی؛ اسماعیل موحدی‌نژاد