اخبار و اعلانات

فراخوان پذیرش مقاله در نشریه‌ی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

دکتر جلالی، سردبیر این نشریه با اعلام این خبر گفت: نشریه "مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی" یک نشریه علمی- پژوهشی است که در زمینه انواع سازه های زیرزمینی عرضه می شود. دکتر سید محمد اسماعیل جلالی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود، رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان و سردبیر این نشریه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی » یک نشریه علمی- پژوهشی است که با همکاری مشترک دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن تونل ایران، به مدیر مسئولی دکتر احمد رمضان‌زاده، در زمینه‌ی انواع سازه‌های ...

مطالعه بیشتر