داوران

فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 معیارهای داوری مقالات

  • مستند بودن مقاله و بهره وری از یافته های مدرن
  • روش علمی تحقیق (مقدمه هدف طرح مساله نتیجه گیری)
  • میزان نوآوری و ابتکاری بودن 
  • ضرورت و اولویت موضوع
  • رعایت اصول نگارش 
  • انسجام و شیوایی مقاله 
  • کمیت حجم مقاله
  • کیفیت منابع و مآخذ
  • همخوانی عنوان با محتوای مقاله

 

امید فروغ تحلیل پایداری، حفاری مکانیزه، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ Research Associate at Colorado School of Mines
احمد ابریشم‌چی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
بیتا آیتی محیط زیست  دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، مکانیک سنگ  دانشگاه تربیت مدرس
علی‌رضا یار احمدی بافقی تحلیل پایداری، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ  دانشگاه یزد
امیر عبداله ایران زاده مکانیک سنگ  شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر
علی ارومیه‌ای زلزله و تحلیل لرزه‌ای، زمین‌شناسی مهندسی، ژئومکانیک دانشگاه تربیت مدرس
حسن یازرلو مکانیک سنگ شرکت آهاب
احمد اسدی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عباس اسلامی حقیقت مکانیک خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی اسماعیلی راه‌آهن و مترو، زلزله و تحلیل لرزه‌ای، مکانیک خاک  دانشگاه علم و صنعت ایران
اکرم اشرفی مدیریت و قرارداد پارک علم و فناوری استان سمنان
ابراهیم اصغری   دانشگاه تبریز
شهریار افندی زاده راه‌آهن و مترو  دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد رضا امام مکانیک خاک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد امامی تبریزی مکانیک خاک دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عنایت الله امامی میبدی مکانیک سنگ  دانشگاه یزد
رامین امینی سازه‌های هیدرولیکی  دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی امینی چرمهینی   دانشگاه تهران
بهناز امین زاده گوهر ریزی    پردیس هنر های زیبای دانشگاه تهران 
کاوه آهنگری حفاری مکانیزه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
وحیدرضا اوحدی مکانیک خاک دانشگاه بوعلی سینا
مهدی یاوری شهرضا   دانشگاه تهران
سید کاظم اورعی میرزمانی تحلیل پایداری دانشگاه استرلینگ انگلیس 
فرنوش باسلیقه بهسازی  دانشگاه صنعتی شاهرود
علی‌رضا باغبانان ابزار دقیق، تحلیل پایداری، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان
راحب باقرپور حفاری و نگهداری دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا باقریه مکانیک خاک دانشگاه ملایر
امیر حسین بانگیان تبریزی   دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
حسن بخشنده امنیه   دانشگاه تهران
جواد برآبادی مدیریت و قرارداد دانشگاه ترمسو نروژ
مصطفی بهزادفر    دانشگاه علم و صنعت ایران 
کامبیز بهنیا مکانیک خاک دانشگاه تهران
علی پاک ژئومکانیک، محیط زیست، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک دانشگاه تهران
مجید پرچمی جلال   دانشگاه تهران
صفا پیمان   دانشگاه امام حسین
یاشار پورحیمیان   دانشگاه آلبرتا کانادا
علی اکبر پوری رحیم پدافند غیر عامل دانشگاه امام حسین
مهدی پورقاسمی ساغند    دانشگاه یزد
بهزاد تخم‌چی   دانشگاه صنعتی شاهرود
سید رحمان ترابی    دانشگاه صنعتی شاهرود
سید شهاب الدین یثربی مکانیک خاک دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا جان نثاری حفاری مکانیزه  سپاسد
مهراب جسمانی   دانشگاه بین اللملی امام خمینی
احمد جعفری تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ دانشگاه تهران
محمد جواد جعفری تهویه دانشگاه شهید بهشتی
یاسر جعفریان    دانشگاه سمنان
سید محمد اسماعیل جلالی تحلیل پایداری، تهویه، حفاری و نگهداری، سازه‌های ذخیره‌سازی، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی شاهرود
میثم جلالی حفاری و نگهداری، سازه‌های بتنی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین جلالی‌فر ابزار دقیق، پدافند غیر عامل، تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، سازه‌های ذخیره‌سازی، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرشید جندقی علایی سازه‌های بتنی  دانشگاه صنعتی شاهرود
مرتضی جوادی اصطهباناتی مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالرحیم جواهریان   موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مسعود چراغی مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان
سیامک حاجی یخچالی مدیریت و قرارداد دانشگاه تهران
فرنوش حاجی زاده زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه ارومیه
ناصر حافظی مقدس زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالحسین حداد    دانشگاه سمنان 
خالد حسامی آذر زمین‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بهروز حسنی مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه فردوسی مشهد
فرامرز حسنی   دانشگاه مک گیل کانادا
سید مهدی حسینی مکانیک خاک صنعتی شاهرود
سید هادی حسینی حفاری و نگهداری صنعتی اصفهان
مجتبی حسینی   عمران- دانشگاه لرستان
محمد فاروق حسینی تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ  دانشگاه تهران
جعفر حسن پور حفاری مکانیزه  دانشگاه تهران
یوسف حسین زاده    دانشگاه تبریز
محمود حسنلوراد   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
امیر خادمیان چالزنی و آتشباری دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر خادمی حمیدی حفاری مکانیزه دانشگاه تربیت مدرس
سعید خاقانی   دانشگاه صنعتی شاهرود
علی منصور خاکی راه‌آهن و مترو دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا خالو کاکائی   دانشگاه صنعتی شاهرود
ماشاالله خامه‌چیان محیط زیست، مکانیک خاک دانشگاه تربیت مدرس
علی خیرالدین سازه‌های بتنی دانشگاه سمنان
فریدون خسروی    دانشگاه جامع امام حسین
محمد خسروتاش ابزار دقیق، حفاری مکانیزه شرکت سابیر
مهران خسروتاش   کارشناس مهندسی معدن
سید حسن خوش‌رو چالزنی و آتشباری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سارا دادپور   دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهرآزما محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد رحیمی   دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
محمود رحمانی   دانشگاه سمنان
رضا رحمان نژاد   دانشگاه ارومیه
آرش رفاهی مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه زنجان
رامین رفیعی مدلسازی و تحلیل عددی  دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان‌زاده پدافند غیر عامل، تحلیل پایداری، حفاری مکانیزه، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، سازه‌های ذخیره‌سازی  دانشگاه صنعتی شاهرود
حجت‌الله رنجبر   دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن زیاری راه‌آهن و مترو  دانشگاه علم وصنعت، ایران،
شکراله زارع تحلیل پایداری، حفاری مکانیزه، حفاری و نگهداری، زمین‌شناسی مهندسی، مکانیک سنگ  دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی زارع زلزله و تحلیل لرزه‌ای، زمین‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مسعود زارع نقدهی حفاری مکانیزه، زمین‌شناسی مهندسی  University of Nevada, Reno
محمود یزدانی تحلیل پایداری، زلزله و تحلیل لرزه‌ای، ژئومکانیک، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک  دانشگاه تربیت مدرس
سحر زینلی محیط زیست شرکت مهندسین مشاور پی،سازه،معدن (PSM)
ژان ژائو   دانشگاه لوزان سویس
سید فضل الله ساغروانی سازه‌های هیدرولیکی  دانشگاه صنعتی شاهرود
علی یساقی زمین‌شناسی مهندسی، ژئومکانیک دانشگاه تربیت مدرس
بهمن سالاری چالزنی و آتشباری شرکت مشانیر
حسین سالاری راد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر
فرهنگ سرشکی تهویه، چالزنی و آتشباری دانشگاه صنعتی شاهرود
وهاب سرفرازی مکانیک سنگ، مکانیک شکست، رفتار برشی درزه های ناممتد، رشد ترک در محیط های ناهمسانگرد  دانشگاه صنعتی همدان 
عباس سروش ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی رضا سعیدی تحلیل پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
کیومرث سیف پناهی شعبانی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید سلطانی محمدی مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه کاشان
علی سنایی راد   دانشگاه سراسری اراک
حبیب‌اله سهامی پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حبیب شاه نظری مکانیک خاک  دانشگاه علم و  صنعت ایران
محمدکاظم شربت‌دار محیط زیست دانشگاه سمنان
محمود شریعتی    دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی شریف‌زاده ابزار دقیق، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ Western Australian School of Mine (WASM)
حمید رضا شعاعی   دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
غلامرضا شمسی حفاری مکانیزه مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور بهروی تهران
کورش شهریار تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود شهر آئینی طراحی معماری و محیطی، انرژی و تکنولوژی ساختمان، hvac دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن صابر ماهانی مکانیک خاک  دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد رضا صیادی مدیریت و قرارداد  دانشگاه تربیت مدرس 
محمد صافی تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، سازه‌های بتنی، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک دانشگاه صنعت آب و برق
حسین صالح‌زاده حفاری و نگهداری، مکانیک خاک دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید رضا صبا   دانشگاه تفرش
محمد حسین صدقیانی تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، زلزله و تحلیل لرزه‌ای، ژئومکانیک، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی شریف
فرهاد صمیمی نمین ابزار دقیق دانشگاه زنجان
علیرضا طالبی نژاد چاوشی مکانیک سنگ شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان
علیرضا عرب امیری   دانشگاه صنعتی شاهرود
فرج الله عسکری زلزله و تحلیل لرزه‌ای، مکانیک خاک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجید عطایی پور   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد عطائی مدیریت و قرارداد  دانشگاه صنعتی شاهرود
آرمین عظیمی نژاد زلزله و تحلیل لرزه‌ای  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد نوروز علیایی   دانشگاه تربیت مدرس
حمید علی الهی مکانیک خاک دانشگاه زنجان
مسعود عمل سخی مکانیک سنگ  دانشگاه ارومیه
سعید غفارپور جهرمی مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
جواد غلام نژاد   دانشگاه یزد
محمد فاتحی مرجی مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه یزد
مجتبی فتحی   دانشگاه رازی کرمانشاه
کاظم فخاریان مکانیک خاک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لهراسب فرامرزی ابزار دقیق، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا فرجی کلاریجانی   شرکت گوهررود
ابراهیم فرخ حفاری مکانیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام فردوسی تحلیل عددی دانشگاه آلبرتا کانادا
اورنگ فرزانه تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک دانشگاه تهران
جواد فشارکی    دانشگاه مالک اشتر مشاور عالی سازمان پدافند غیرعامل کشور
احمد فهیمی‌فر تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی قارونی نیک تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ دانشگاه علم و صنعت ایران
واحد قیاسی راه‌آهن و مترو، زمین‌شناسی مهندسی، ژئومکانیک، مکانیک خاک دانشگاه ملایر
حسین قاسم‌زاده‌ طهرانی راه‌آهن و مترو، مدیریت و قرارداد دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا قایمقامیان زلزله و تحلیل لرزه‌ای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
احمد قربانی   دانشگاه یزد
عبدالهادی قزوینیان ژئومکانیک، مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
علی قنبری مکانیک خاک دانشگاه خوارزمی
کرامت قنبری تیلمی محیط زیست شرکت معادن زغال‌سنگ البرز شرقی
علیرضا کارگر مکانیک سنگ دانشگاه تهران
غلام عباس کاظمی   دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد جواد کاظمینی زلزله و تحلیل لرزه‌ای، مکانیک خاک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدعلی کافی    دانشگاه سمنان
ابوالقاسم کامکار روحانی   دانشگاه صنعتی شاهرود
همایون کتیبه   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید کریمی‌نسب مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحیدرضا کلات جاری بهسازی، مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرزین کلانتری مکانیک خاک             دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن کمالییان مکانیک خاک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی کمک پناه   دانشگاه تربیت مدرس
محمد کنشلو   University of Delaware
علی کیهانی زلزله و تحلیل لرزه‌ای دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی گریوانی زمین‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
کامران گشتاسبی گوهرریزی ابزار دقیق، حفاری و نگهداری، زلزله و تحلیل لرزه‌ای، مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
نوید گنجیان   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین گنجی دوست محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
علی لشکری مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه صنعتی شیراز
علی لکی روحانی مکانیک خاک  دانشگاه زنجان
عباس مجدی مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه تهران
محمد محمدخانی مکانیک سنگ شرکت باما
مجتبی محمدنژاد   University of Tasmania
مریم مختاری مکانیک خاک دانشگاه یزد
حسن مدنی تهویه، چالزنی و آتشباری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی مرتضوی   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین میرزائی نصیرآباد   دانشگاه صنعتی سهند
علی اصغر میر قاسمی   دانشگاه تهران
سید مجدالدین میرمحمدحسینی مکانیک خاک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود میر محمد صادقی مکانیک خاک دانشگاه صنعت آب و برق
ابوالقاسم مظفری شمس   دانشگاه امام حسین
پرویز معارف‌وند ابزار دقیق، تحلیل پایداری، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید معظمی حفاری مکانیزه، راه‌آهن و مترو شرکت متروی تهران
سید ناصر مقدس تفرشی   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
حسن مقدم زلزله و تحلیل لرزه‌ای، سازه‌های بتنی دانشگاه صنعتی شریف
رضا میکائیل   دانشگاه صنعتی ارومیه
بیژن ملکی تهویه دانشگاه بین االمللی امام خمینی قزوین
محمد منتظری   متروی تهران
دانیال منصفی پراپری   دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید منصوری چالزنی و آتشباری، مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا منصوری زلزله و تحلیل لرزه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید مهدوری حفاری مکانیزه دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالفضل مهین‌راد   شرکت سد تونل پارس
روح الله موحدی مدیریت و قرارداد شرکت حمل و نقل ریلی بهرو
سید مهدی موسوی ابزار دقیق، تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ دانشگاه تهران
حسن مومیوند تحلیل پایداری، چالزنی و آتشباری، ژئومکانیک، مکانیک سنگ  دانشگاه ارومیه
رضا نادری مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین نادرپور    دانشگاه سمنان
هرمز ناصرنیا   دانشگاه تهران
سعید ناظمی   دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
سید ابوالحسن نائینی   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهدی نجفی تحلیل پایداری، ژئومکانیک  دانشگاه یزد
کاظم نجم   شرکت خدمات مهندسی مکانیک سنگ بیستون
فرناد نصیرزاده مدیریت و قرارداد دانشگاه تربیت مدرس
محسن نظری تهویه، مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید نیکخواه ابزار دقیق  دانشگاه صنعتی شاهرود
علی نورزاد مکانیک خاک دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) 
مهدی نوروزی ژئومکانیک، مکانیک سنگ  دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا نظارت تهویه  دانشگاه صنعتی شاهرود
سیامک هاشمی ابزار دقیق، بهسازی، سیستم‌های هوشمند، مکانیک خاک، مکانیک سنگ نایب رییس انجمن تونل ایران
حمید هاشم الحسینی   دانشگاه صنعتی اصفهان
نام  نام خانوادگی رشته تخصصی سمت / سازمان
امید فروغ تحلیل پایداری، حفاری مکانیزه، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ Research Associate at Colorado School of Mines
احمد ابریشم‌چی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
بیتا آیتی محیط زیست  دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، مکانیک سنگ  دانشگاه تربیت مدرس
علی‌رضا یار احمدی بافقی تحلیل پایداری، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ  دانشگاه یزد
امیر عبداله ایران زاده مکانیک سنگ  شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر
علی ارومیه‌ای زلزله و تحلیل لرزه‌ای، زمین‌شناسی مهندسی، ژئومکانیک دانشگاه تربیت مدرس
حسن یازرلو مکانیک سنگ شرکت آهاب
احمد اسدی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عباس اسلامی حقیقت مکانیک خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی اسماعیلی راه‌آهن و مترو، زلزله و تحلیل لرزه‌ای، مکانیک خاک  دانشگاه علم و صنعت ایران
اکرم اشرفی مدیریت و قرارداد پارک علم و فناوری استان سمنان
ابراهیم اصغری   دانشگاه تبریز
شهریار افندی زاده راه‌آهن و مترو  دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد رضا امام مکانیک خاک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد امامی تبریزی مکانیک خاک دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عنایت الله امامی میبدی مکانیک سنگ  دانشگاه یزد
رامین امینی سازه‌های هیدرولیکی  دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی امینی چرمهینی   دانشگاه تهران
بهناز امین زاده گوهر ریزی    پردیس هنر های زیبای دانشگاه تهران 
کاوه آهنگری حفاری مکانیزه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
وحیدرضا اوحدی مکانیک خاک دانشگاه بوعلی سینا
مهدی یاوری شهرضا   دانشگاه تهران
سید کاظم اورعی میرزمانی تحلیل پایداری دانشگاه استرلینگ انگلیس 
فرنوش باسلیقه بهسازی  دانشگاه صنعتی شاهرود
علی‌رضا باغبانان ابزار دقیق، تحلیل پایداری، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان
راحب باقرپور حفاری و نگهداری دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا باقریه مکانیک خاک دانشگاه ملایر
امیر حسین بانگیان تبریزی   دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
حسن بخشنده امنیه   دانشگاه تهران
جواد برآبادی مدیریت و قرارداد دانشگاه ترمسو نروژ
مصطفی بهزادفر    دانشگاه علم و صنعت ایران 
کامبیز بهنیا مکانیک خاک دانشگاه تهران
علی پاک ژئومکانیک، محیط زیست، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک دانشگاه تهران
مجید پرچمی جلال   دانشگاه تهران
صفا پیمان   دانشگاه امام حسین
یاشار پورحیمیان   دانشگاه آلبرتا کانادا
علی اکبر پوری رحیم پدافند غیر عامل دانشگاه امام حسین
مهدی پورقاسمی ساغند    دانشگاه یزد
بهزاد تخم‌چی   دانشگاه صنعتی شاهرود
سید رحمان ترابی    دانشگاه صنعتی شاهرود
سید شهاب الدین یثربی مکانیک خاک دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا جان نثاری حفاری مکانیزه  سپاسد
مهراب جسمانی   دانشگاه بین اللملی امام خمینی
احمد جعفری تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ دانشگاه تهران
محمد جواد جعفری تهویه دانشگاه شهید بهشتی
یاسر جعفریان    دانشگاه سمنان
سید محمد اسماعیل جلالی تحلیل پایداری، تهویه، حفاری و نگهداری، سازه‌های ذخیره‌سازی، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی شاهرود
میثم جلالی حفاری و نگهداری، سازه‌های بتنی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین جلالی‌فر ابزار دقیق، پدافند غیر عامل، تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، سازه‌های ذخیره‌سازی، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرشید جندقی علایی سازه‌های بتنی  دانشگاه صنعتی شاهرود
مرتضی جوادی اصطهباناتی مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالرحیم جواهریان   موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مسعود چراغی مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان
سیامک حاجی یخچالی مدیریت و قرارداد دانشگاه تهران
فرنوش حاجی زاده زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه ارومیه
ناصر حافظی مقدس زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالحسین حداد    دانشگاه سمنان 
خالد حسامی آذر زمین‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بهروز حسنی مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه فردوسی مشهد
فرامرز حسنی   دانشگاه مک گیل کانادا
سید مهدی حسینی مکانیک خاک صنعتی شاهرود
سید هادی حسینی حفاری و نگهداری صنعتی اصفهان
مجتبی حسینی   عمران- دانشگاه لرستان
محمد فاروق حسینی تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ  دانشگاه تهران
جعفر حسن پور حفاری مکانیزه  دانشگاه تهران
یوسف حسین زاده    دانشگاه تبریز
محمود حسنلوراد   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
امیر خادمیان چالزنی و آتشباری دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر خادمی حمیدی حفاری مکانیزه دانشگاه تربیت مدرس
سعید خاقانی   دانشگاه صنعتی شاهرود
علی منصور خاکی راه‌آهن و مترو دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا خالو کاکائی   دانشگاه صنعتی شاهرود
ماشاالله خامه‌چیان محیط زیست، مکانیک خاک دانشگاه تربیت مدرس
علی خیرالدین سازه‌های بتنی دانشگاه سمنان
فریدون خسروی    دانشگاه جامع امام حسین
محمد خسروتاش ابزار دقیق، حفاری مکانیزه شرکت سابیر
مهران خسروتاش   کارشناس مهندسی معدن
سید حسن خوش‌رو چالزنی و آتشباری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سارا دادپور   دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهرآزما محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد رحیمی   دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
محمود رحمانی   دانشگاه سمنان
رضا رحمان نژاد   دانشگاه ارومیه
آرش رفاهی مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه زنجان
رامین رفیعی مدلسازی و تحلیل عددی  دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان‌زاده پدافند غیر عامل، تحلیل پایداری، حفاری مکانیزه، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، سازه‌های ذخیره‌سازی  دانشگاه صنعتی شاهرود
حجت‌الله رنجبر   دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن زیاری راه‌آهن و مترو  دانشگاه علم وصنعت، ایران،
شکراله زارع تحلیل پایداری، حفاری مکانیزه، حفاری و نگهداری، زمین‌شناسی مهندسی، مکانیک سنگ  دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی زارع زلزله و تحلیل لرزه‌ای، زمین‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مسعود زارع نقدهی حفاری مکانیزه، زمین‌شناسی مهندسی  University of Nevada, Reno
محمود یزدانی تحلیل پایداری، زلزله و تحلیل لرزه‌ای، ژئومکانیک، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک  دانشگاه تربیت مدرس
سحر زینلی محیط زیست شرکت مهندسین مشاور پی،سازه،معدن (PSM)
ژان ژائو   دانشگاه لوزان سویس
سید فضل الله ساغروانی سازه‌های هیدرولیکی  دانشگاه صنعتی شاهرود
علی یساقی زمین‌شناسی مهندسی، ژئومکانیک دانشگاه تربیت مدرس
بهمن سالاری چالزنی و آتشباری شرکت مشانیر
حسین سالاری راد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر
فرهنگ سرشکی تهویه، چالزنی و آتشباری دانشگاه صنعتی شاهرود
وهاب سرفرازی مکانیک سنگ، مکانیک شکست، رفتار برشی درزه های ناممتد، رشد ترک در محیط های ناهمسانگرد  دانشگاه صنعتی همدان 
عباس سروش ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی رضا سعیدی تحلیل پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
کیومرث سیف پناهی شعبانی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید سلطانی محمدی مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه کاشان
علی سنایی راد   دانشگاه سراسری اراک
حبیب‌اله سهامی پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حبیب شاه نظری مکانیک خاک  دانشگاه علم و  صنعت ایران
محمدکاظم شربت‌دار محیط زیست دانشگاه سمنان
محمود شریعتی    دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی شریف‌زاده ابزار دقیق، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ Western Australian School of Mine (WASM)
حمید رضا شعاعی   دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
غلامرضا شمسی حفاری مکانیزه مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور بهروی تهران
کورش شهریار تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود شهر آئینی طراحی معماری و محیطی، انرژی و تکنولوژی ساختمان، hvac دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن صابر ماهانی مکانیک خاک  دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد رضا صیادی مدیریت و قرارداد  دانشگاه تربیت مدرس 
محمد صافی تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، سازه‌های بتنی، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک دانشگاه صنعت آب و برق
حسین صالح‌زاده حفاری و نگهداری، مکانیک خاک دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید رضا صبا   دانشگاه تفرش
محمد حسین صدقیانی تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، زلزله و تحلیل لرزه‌ای، ژئومکانیک، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی شریف
فرهاد صمیمی نمین ابزار دقیق دانشگاه زنجان
علیرضا طالبی نژاد چاوشی مکانیک سنگ شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان
علیرضا عرب امیری   دانشگاه صنعتی شاهرود
فرج الله عسکری زلزله و تحلیل لرزه‌ای، مکانیک خاک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجید عطایی پور   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد عطائی مدیریت و قرارداد  دانشگاه صنعتی شاهرود
آرمین عظیمی نژاد زلزله و تحلیل لرزه‌ای  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد نوروز علیایی   دانشگاه تربیت مدرس
حمید علی الهی مکانیک خاک دانشگاه زنجان
مسعود عمل سخی مکانیک سنگ  دانشگاه ارومیه
سعید غفارپور جهرمی مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
جواد غلام نژاد   دانشگاه یزد
محمد فاتحی مرجی مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه یزد
مجتبی فتحی   دانشگاه رازی کرمانشاه
کاظم فخاریان مکانیک خاک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لهراسب فرامرزی ابزار دقیق، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا فرجی کلاریجانی   شرکت گوهررود
ابراهیم فرخ حفاری مکانیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام فردوسی تحلیل عددی دانشگاه آلبرتا کانادا
اورنگ فرزانه تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک دانشگاه تهران
جواد فشارکی    دانشگاه مالک اشتر مشاور عالی سازمان پدافند غیرعامل کشور
احمد فهیمی‌فر تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، ژئومکانیک، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی قارونی نیک تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ دانشگاه علم و صنعت ایران
واحد قیاسی راه‌آهن و مترو، زمین‌شناسی مهندسی، ژئومکانیک، مکانیک خاک دانشگاه ملایر
حسین قاسم‌زاده‌ طهرانی راه‌آهن و مترو، مدیریت و قرارداد دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا قایمقامیان زلزله و تحلیل لرزه‌ای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
احمد قربانی   دانشگاه یزد
عبدالهادی قزوینیان ژئومکانیک، مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
علی قنبری مکانیک خاک دانشگاه خوارزمی
کرامت قنبری تیلمی محیط زیست شرکت معادن زغال‌سنگ البرز شرقی
علیرضا کارگر مکانیک سنگ دانشگاه تهران
غلام عباس کاظمی   دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد جواد کاظمینی زلزله و تحلیل لرزه‌ای، مکانیک خاک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدعلی کافی    دانشگاه سمنان
ابوالقاسم کامکار روحانی   دانشگاه صنعتی شاهرود
همایون کتیبه   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید کریمی‌نسب مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحیدرضا کلات جاری بهسازی، مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرزین کلانتری مکانیک خاک             دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن کمالییان مکانیک خاک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی کمک پناه   دانشگاه تربیت مدرس
محمد کنشلو   University of Delaware
علی کیهانی زلزله و تحلیل لرزه‌ای دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی گریوانی زمین‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
کامران گشتاسبی گوهرریزی ابزار دقیق، حفاری و نگهداری، زلزله و تحلیل لرزه‌ای، مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
نوید گنجیان   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین گنجی دوست محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
علی لشکری مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه صنعتی شیراز
علی لکی روحانی مکانیک خاک  دانشگاه زنجان
عباس مجدی مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه تهران
محمد محمدخانی مکانیک سنگ شرکت باما
مجتبی محمدنژاد   University of Tasmania
مریم مختاری مکانیک خاک دانشگاه یزد
حسن مدنی تهویه، چالزنی و آتشباری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی مرتضوی   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین میرزائی نصیرآباد   دانشگاه صنعتی سهند
علی اصغر میر قاسمی   دانشگاه تهران
سید مجدالدین میرمحمدحسینی مکانیک خاک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود میر محمد صادقی مکانیک خاک دانشگاه صنعت آب و برق
ابوالقاسم مظفری شمس   دانشگاه امام حسین
پرویز معارف‌وند ابزار دقیق، تحلیل پایداری، مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید معظمی حفاری مکانیزه، راه‌آهن و مترو شرکت متروی تهران
سید ناصر مقدس تفرشی   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
حسن مقدم زلزله و تحلیل لرزه‌ای، سازه‌های بتنی دانشگاه صنعتی شریف
رضا میکائیل   دانشگاه صنعتی ارومیه
بیژن ملکی تهویه دانشگاه بین االمللی امام خمینی قزوین
محمد منتظری   متروی تهران
دانیال منصفی پراپری   دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید منصوری چالزنی و آتشباری، مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا منصوری زلزله و تحلیل لرزه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید مهدوری حفاری مکانیزه دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالفضل مهین‌راد   شرکت سد تونل پارس
روح الله موحدی مدیریت و قرارداد شرکت حمل و نقل ریلی بهرو
سید مهدی موسوی ابزار دقیق، تحلیل پایداری، حفاری و نگهداری، مکانیک سنگ دانشگاه تهران
حسن مومیوند تحلیل پایداری، چالزنی و آتشباری، ژئومکانیک، مکانیک سنگ  دانشگاه ارومیه
رضا نادری مدلسازی و تحلیل عددی، مکانیک خاک دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین نادرپور    دانشگاه سمنان
هرمز ناصرنیا   دانشگاه تهران
سعید ناظمی   دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
سید ابوالحسن نائینی   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهدی نجفی تحلیل پایداری، ژئومکانیک  دانشگاه یزد
کاظم نجم   شرکت خدمات مهندسی مکانیک سنگ بیستون
فرناد نصیرزاده مدیریت و قرارداد دانشگاه تربیت مدرس
محسن نظری تهویه، مدلسازی و تحلیل عددی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید نیکخواه ابزار دقیق  دانشگاه صنعتی شاهرود
علی نورزاد مکانیک خاک دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) 
مهدی نوروزی ژئومکانیک، مکانیک سنگ  دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا نظارت تهویه  دانشگاه صنعتی شاهرود
سیامک هاشمی ابزار دقیق، بهسازی، سیستم‌های هوشمند، مکانیک خاک، مکانیک سنگ نایب رییس انجمن تونل ایران
حمید هاشم الحسینی   دانشگاه صنعتی اصفهان