اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله علمی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در خصوص وظایف سردبیر مبتنی بر آیین نامه های بین المللی به شرح زیر می باشد.

مسئولیتها و تعهدات ناشر:

 نشریه  مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، اطمینان می­دهد که تصمیم نهایی در مورد مقالات ارسالی تنها بر اساس قضاوت حرفه ­ای گرفته شده و تحت تأثیر منافع تجاری و یا شخصی نخواهد بود.

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، اطمینان می­دهد که مقالات ارسالی در فرایند داوری به‌ وسیله هیئت داوران  که از طرف سردبیر یا دبیر و یا هر دو انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بدون نام ارزیابی می‌شوند.

در  نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، مقالات بر اساس تصمیم داوران و کمیته تحریریه و تصمیم نهایی سردبیر، پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، همواره رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی را توسط سردبیر، دبیران تخصصی، اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان و خوانندگان ارزیابی و نظارت می­نماید.

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، مقالات ارسالی را برای اطمینان از رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت و تخلفات علمی، به وسیله نرم افزار مشابهت یاب بررسی می­کند.

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، اطمینان می­دهد که هر زمان لازم باشد اصلاحات و توضیحات لازم در خصوص مقالات منتشر شده خود را منتشر نماید.

وظایف سردبیر:

سردبیر مجله باید تمامی تلاش خود را جهت ارتقای سطح کمی و کیفی مجله به کار گیرد.

سردبیر موظف است محتوای مقالات ارسالی را از نظر انطباق با اهداف و چشم انداز مدنظر مجله بررسی نموده و خود را مقید به آیین نامه و قوانین مصوب مجله نماید

سردبیر باید مقاله را صرفا از نظر محتوایی و کاملا بی طرف و بدون جهت گیری خاص در مواجهه با نویسندگان بررسی کند.

سردبیر مجاز نیست هیچگونه اطلاعاتی از مقاله ارسالی را جز برای نویسنده مسول، داوران، ویراستاران و ناشر در اختیار دیگران قرار دهد.

اعلام نظر نهایی در خصوص انتشار مقالات ارسالی توسط سردبیر خواهد بود.

سردبیر نمی تواند موارد منتشر نشده در مقاله های ارسالی را بدون اجازه کتبی از نویسنده آن، استفاده کند.

وظایف داوران :

داوران موظفند با بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات و بیان ایرادات موجود نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رسانند.

داور به عنوان یک امانت دار تمامی اطلاعات موجود در مقالات،  به جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید این اطلاعات را به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث نماید.

داوری مقالات می بایست کاملا مستدل باشد و به طور واضح بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ایی و شخصی خودداری شود.

در صورت وجود هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر داور موظف است سردبیر را مطلع نماید.

استفاده شخصی از اطلاعات و محتوای علمی و ایده های نوآورانه مقاله که نتیجه تلاش های نویسنده است برای داور جایز نیست

هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.

داور موظف است در زمان تعیین شده و طبق قوانین مصوب مجله داوری مقاله را انجام داده و اعلام نظر نماید

وظایف نویسندگان :

 اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره است.

 نویسنده متعهد است در شرایطی لازم برای ارائه شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی شامل فایل صفحات گسترده شامل داده های مقاله، نمودارها و یا دیاگرام‌هایی تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین نمونه هایی از مواد و نمونه‌های بررسی شده را در اختیار نشریه قرار دهد.

 استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم از آن‌ها استفاده شده است الزامی است.

هر گونه مخاطره احتمالی مرتبط با روشها و یا مواد استفاده شده در پژوهش می باید به روشنی در مقاله ارسالی تذکر داده شود. بعلاوه، نویسندگان باید سردبیر را از هر گونه احتمال سوءاستفاده و یا استفاده نادرست از نتایج گزارش شده و یا روشهای بکار گرفته شده آگاه سازد.

به نویسندگان توصیه می شود از چندتکه کردن نتایج یک پژوهش (و ارسال قسمتهای مرتبط به مجلات مختلف) خودداری کنند.

چنانچه مقاله قبلا (در مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی و یا سایر نشریات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

تمام نویسندگان اصلی و همکاری که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می شود باید واجد حداقل بسندگی مشارکت علمی در مقاله باشند. سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. می توان اسامی همکاران متوفی واجد شرایط را در قسمت نویسندگان ذکرکرد. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به نشریه را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا ندهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیراخلاقی بوده و غیر قابل قبول می باشد.

نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، سردبیر مجله یا ناشر را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

کپی رایت

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی تحت مجوز  (CC- By 4.0) منتشر می شود با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.  

اخلاق نشر

  • قوانین COPE باید توسط تمام اعضای هیات تحریریه، نویسندگان و داوران تایید و دنبال شوند.
  • نویسنده مسئول می تواند مقاله را قبل از ورود به روند داوری یا مرحله انجام اصلاحات پس بگیرد.
  • پس از پذیرش، بدون دلیل جدی هیچ تغییر اساسی توسط نویسندگان نمی تواند ایجاد شود.
  • اعضای هیات تحریریه و نویسندگان باید اصلاحات را صادقانه و کامل منتشر کنند.
  • هر گونه سرقت ادبی، داده های تقلبی و سایر موارد تقلب باید به طور کامل به COPE گزارش شود.

 

اصول شفافیت

http://publicationethics.org/files/u7140/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf

فرایند داوری تخصصی:

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی یک فصلنامه الکترونیکی است که مقالات را با داوری تخصصی دوسو ناشناس بررسی و ارزیابی می­نماید. فرایند و سیاست­های مربوط به بررسی مقالات در وبسایت نشریه تشریح شده است 

گروه دبیران و هیأت تحریریه:

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دارای هیأت تحریریه بسیار تخصصی و قوی در تونل و فضاهای زیرزمینی  است که اعضای آن از متخصصین شناخته شده در موضوع نشریه می­باشند. نام و اطلاعات کامل گروه دبیران در وبسایت نشریه ارائه شده است https://tuse.shahroodut.ac.ir/journal/editorial.board

هزینه­ های نویسنده:

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، برای بررسی، پذیرش و انتشار مقاله مبلغ 500000 تومان (پانصدهزار تومان) به ازای هر مقاله کامل و 250000 (دویست و پنجاه هزار تومان) به ازای هر مقاله کوتاه جهت پذیرش نهایی (هزینه داوری و هزینه پذیرش و انتشار) از نویسندگان دریافت می­کند. 

هزینه ­های دسترسی:

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی یک نشریه با دسترسی باز است و متن کامل مقالات منتشر شده برای همه در دسترس است.