بررسی ظرفیت روانگرایی در تونل‌ها - مطالعه موردی: قطعه شرقی- غربی‌تونل خط هفت متروی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ژئوتکنیک/موسسه مهندسین مشاور طاها-قرارگاه خانم

2 موسسه مهندسین مشاور طاها-قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

3 شرکت آب منطقه ای استان البرز

چکیده

روانگرایی یکی از پیچیده‌ترین و مخرب‌ترین پدیده‌هایی است که حین زلزله اتفاق افتاده و سبب آسیب و یا تخریب سازه‌های مختلف می شود. نهشته‌های دانه‌ای سست و اشباع در مناطق زلزله‌خیز، مستعد این پدیده هستند هر چند پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر سازه­های سطحی به کرات مورد مطالعه قرار گرفته، اما تأثیر آن بر سازه­های زیرزمینی کمتر مورد توجه بوده است. همچنین با توجه به گسترش فضاهای زیر زمینی مانند مترو و تونل­های ماشین­رو در کشورهای رو به توسعه مانند ایران و قرار گرفتن کشور در منطقه­ای با لرزه­خیزی بالا ضرورت مطالعه در این زمینه آشکار می­شود. در این پژوهش پتانسیل روانگرایی در قطعه شرقی- غربی‌خط 7 متروی تهران مورد ارزیابی‌ قرار گرفته است. به منظور سهولت در بررسی‌ها این قطعه از تونل به 6 بخش تقسیم شده است و هر بخش بطور مجزا مورد ارزیابی‌قرار گرفته است. در این پژوهش از سه روش که بر پایه عدد SPT هستند استفاده شده است که عبارتند از روش سید، روش جدید ونکوور و روش متوسط که میانگینی از چند روش ارزیابی است. سپس پتانسیل روانگرایی بر پایه سرعت امواج برشی در خاک مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت یک مقطع از تونل با استفاده از نرم افزار المان محدود Plaxis  مدلسازی و تحلیل شده است. در پایان مقادیر بدست آمده از این روش‌ها با هم مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Andrus, R. D., Stokoe, K, H.,. (2000). Liquefaction Resistance of Soil from Shear-Wave Velocity. Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, 126, 1015-1025.
Andrus, R. D., Zhang, J., Juang, C. H.,. (2003). Comparing Liquefaction Evaluation Method Using Penetration –Vs Relationship. USA: Department of Civil Engineering, Clemson University.
Day, R. W.,. (2002). Geotechnical Earthquake Engineering Handbook. USA: McGraw-Hill.
Seed, H. B., Idriss, I. M.,. (1971). Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential. Journal of Soil Mechanics & Foundation Division, ASCE.,, 97, 1249-1273.
Youd, T. L., Idriss, I. M.,. (2001). Liquefaction of Soil, Summary Report from the 1996 NCEER & 1998 NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soil. Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, 127, 297-313.
Geotechnic Report, (2007), Sahel Consultant Engineering, Iran, Tehran.
LiquefyPro, Software Manual, 2011, United States of America.