بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد؛ دانشکده‌ی مهندسی عمران و نقشه‌برداری، ژئوتکنیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

2 دانشیار؛ دانشکده‌ی مهندسی عمران و نقشه‌برداری، ژئوتکنیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

3 استاد؛ گروه مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استادیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

حفاری تونل به‌وسیله ماشین (Tunnel Boring Machine) TBM در مقایسه با سایر روش‌های حفر و انفجار یک روش سریع و پرقدرت و همراه با نگهداری است. هر زمان که همگرایی (Convergence) تونل به اندازه قابل‌توجهی نسبت به سینه کار برسد باعث بروز مشکلاتی می‌شود و در مدت زمان کوتاهی  باعث ایجاد فشار و تراکم (Jamming) روی TBM می‌شود. برآورد (Estimation) فشار نگهداری لازم برای پایداری جبهه‌کار حفاری  (Front Excavation)یکی از مهم‌ترین عوامل بر راندمان ماشین حفاری در زمین­های خاکی است. در این پژوهش فشار (Pressure) موردنیاز برای پایداری سینه کار با استفاده از روش‌های تحلیلی  (Analytical)و تجربی  (Empirical)و عددی (Numerical) بررسی شده است و همچنین نتایج  این روش­ها با هم مقایسه شد. به منظور مدل‌سازی عددی از نرم‌افزار اجزاء محدود سه‌بعدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان داد که فشار لازم برای پایداری جبهه­کار تونل در روش لکا و دورمیکس (Leca and Dormiux) تا حدی به مدل‌سازی عددی (Numerical Modeling) نزدیک‌تر است. با استفاده از این روش­ها به منظور بررسی تأثیر پارامتر­های مختلف روی فشار سینه­کار، آنالیز حساسیت  (Sensitivity Analysis)روی این پارامترها صورت گرفته است و مشخص شد که چسبندگی بیش­ترین تأثیر را در فشار نگهداری جبهه­کار دارد و پارامتر­های نسبت روباره به قطر(C/D)، تأثیر کمتری روی فشار نگهداری جبهه­کار تونل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات