بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد؛ دانشکده‌ی مهندسی عمران و نقشه‌برداری، ژئوتکنیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

2 دانشیار؛ دانشکده‌ی مهندسی عمران و نقشه‌برداری، ژئوتکنیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

3 استاد؛ گروه مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استادیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

حفاری تونل به‌وسیله ماشین (Tunnel Boring Machine) TBM در مقایسه با سایر روش‌های حفر و انفجار یک روش سریع و پرقدرت و همراه با نگهداری است. هر زمان که همگرایی (Convergence) تونل به اندازه قابل‌توجهی نسبت به سینه کار برسد باعث بروز مشکلاتی می‌شود و در مدت زمان کوتاهی  باعث ایجاد فشار و تراکم (Jamming) روی TBM می‌شود. برآورد (Estimation) فشار نگهداری لازم برای پایداری جبهه‌کار حفاری  (Front Excavation)یکی از مهم‌ترین عوامل بر راندمان ماشین حفاری در زمین­های خاکی است. در این پژوهش فشار (Pressure) موردنیاز برای پایداری سینه کار با استفاده از روش‌های تحلیلی  (Analytical)و تجربی  (Empirical)و عددی (Numerical) بررسی شده است و همچنین نتایج  این روش­ها با هم مقایسه شد. به منظور مدل‌سازی عددی از نرم‌افزار اجزاء محدود سه‌بعدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان داد که فشار لازم برای پایداری جبهه­کار تونل در روش لکا و دورمیکس (Leca and Dormiux) تا حدی به مدل‌سازی عددی (Numerical Modeling) نزدیک‌تر است. با استفاده از این روش­ها به منظور بررسی تأثیر پارامتر­های مختلف روی فشار سینه­کار، آنالیز حساسیت  (Sensitivity Analysis)روی این پارامترها صورت گرفته است و مشخص شد که چسبندگی بیش­ترین تأثیر را در فشار نگهداری جبهه­کار دارد و پارامتر­های نسبت روباره به قطر(C/D)، تأثیر کمتری روی فشار نگهداری جبهه­کار تونل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Jamming Possibility of Tunnel Boring Machine (TBM) – A Case Study: Qom Metro Project

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Movahedi 1
  • Fazlollah Soltani 2
  • Hossein Jalalyfar 3
  • Hamid Mohammadi 4
1 M.Sc. Student in Geotechnical Engineering; Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman
2 Associate Professor; Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman
3 Professor; Petroleum Department, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
4 Assistant Professor; Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Summary
The phenomenon of TBM jamming is one of the most hazards in full mechanized tunneling projects that should be considered at design time. This paper investigates the jamming possibility around full face excavation machine in Qom metro project. To achieve this purpose, different solution methods including empirical relations, analytical solutions and numerical modeling have been used. Since the excavation environment is continuous, to analyze the tunnel based on the numerical method, the Plaxis 3D software is used. Based on the results, in some areas, there are face instability and also the possibility of TBM jamming. It should be mentioned that the obtained results are function of the analysis method so that the calculated support pressure in numerical modellings is larger than its value in the other methods. 
 
Introduction
Tunneling in weak and low resistance environments presents significant design challenges. As the resistance parameters of these media are low, the displacement analysis and the assessment of the non-elastic zone characteristics are very important, especially in areas where there are numerous high-rise buildings. Furthermore, the tunneling-induced ground displacement has a great influence on existing urban structures, and the evaluation of displacements (in the design stage) is a difficult subject, which many tunneling engineers have encountered. In these media, tunneling by TBM is an effective method to control the ground displacements. However, when a large time dependent deformation occurs around the tunnel, the ground pressure imposed on TBM shield could cause TBM jamming. Therefore, the jamming prediction in full mechanized tunneling projects is an essential part of tunnel design and machine selection. 
 
Methodology and Approaches
The Qom metro project is one of important urban tunneling projects in Iran. In this project, about 10 kilometers of the entire tunnel are excavated by an earth pressure balance (EPB) shield TBM. The main purpose of this paper is to investigate the jamming possibility surrounding shield of EPB-TBM in the Qom metro project. The pressure required for the face stability was calculated using empirical, analytical and numerical methods. The numerical modeling in this study is carried out using Plaxis 3D software. Moreover, a comparison is made between the results of different methods. Finally, the effect of various parameters on the face stability and jamming possibility is evaluated via sensitivity analysis carried out in this research work.
 
Results and Conclusions
According to the results, when the ratio of overburden to tunnel diameter is more than 2, the results of the analytical and numerical methods are similar. The differences in results are due to differences in the parameters and the behavioral model used in the numerical modeling and analytical methods. For example, in some analytical methods, for excavation medium, the elastic behavior is considered, while in three-dimensional (3D) numerical modeling, several non-elastic behaviors could be considered. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Face support pressure
  • Numerical modeling
  • Tunnel boring machine (TBM)
  • Sensitivity analysis
  • Tunnel