دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1397 
بررسی اثر انفجار در تونل‌های دوقلو بر روی لاینینگ تونل دچار سانحه و تونل مجاور با اشکال مختلف

صفحه 33-47

10.22044/tuse.2018.5081.1292

وحید بابادی عکاشه؛ ابوالقاسم مظفری؛ کاظم برخورداری؛ علی اکبر حبیبی؛ سعید خسروی


Usage of Assembled Functions Theory for Compute Dynamic Response of a Tunnel

صفحه 83-95

10.22044/tuse.2018.6595.1333

پیمان بیرانوند؛ آرش بیات؛ حمیدرضا اشرفی؛ فریدون امیدی‌نسب؛ مسعود گوهری