بررسی اثر انفجار در تونل‌های دوقلو بر روی لاینینگ تونل دچار سانحه و تونل مجاور با اشکال مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد دهاقان

2 مربی دانشگاه امام حسین

3 هیئت علمی دانشگاه یزد

4 کارشناس ارشد، مکانیک خاک و پی، دانشگاه یزد

5 کارشناس ارشد، مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از خطرات قابل پیش­بینی که در سال­های اخیر توسط گروهک‌های تروریستی ایجاد شده است، ضربه زدن به سیستم حمل و نقل مانند انفجار در شبکه­‌های مترو و تونل­های شهری می­باشد. بنابراین ایمن‌­سازی آنها به لحاظ سازه­ای، باید در اولویت مهندسین طراح و مدیران شهری قرار گیرد. علاوه بر آن، در سال‎های اخیر استفاده از تونل­های دوقلو با توجه به پایداری بیشتر و سهولت اجرا مورد استقبال مهندسین طراح قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی رفتار تونل­‌های دوقلو، در مقابل موج انفجار با مقطع­‌های مختلف به صورت شبیه­‌سازی عددی توسط نرم‌­افزار تفاضل محدود FLAC  پرداخته شده است. در نهایت نتایج حاصل از این تحلیل­‌های عددی که شامل بررسی نیروی محوری، لنگر خمشی به­وجود آمده در کل سازه نگهدارنده تونل­‌ها می­‌باشد، با یکدیگر مقایسه­ شده است. نتایج نشان می­‌دهد که تونل­‌های با مقطع نعل اسبی عملکرد مناسب­‌تری نسبت به مقطع مستطیلی خواهند داشت.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Choi, S., Wang, J., Munfakh, G & Dwyre, E. (2006). 3D Nonlinear Blast Model Analysis for Underground Structures. GeoCongress, ASCE.
Department Road and Urban. (2013). Design and Implementation of Reinforced Concrete Buildings.
Entezari Zarech H. (2012). Numerical Study of  Effect of Explosion on Subway Tunnels MSc.  Thesis, Yazd University.
Feldgun, V., Karinski, Y., Yankelevsky, D. (2013). The Effect of an Explosion in a Tunnel on a Neighboring Buried Structure. Tunnelling and Underground Space Technology 44, 42–55.
Gui, M.W., & Chien, M.C. (2004). Blast-resistant Analysis for a Tunnel Passing Beneath Taipei Shongsan airport – a Parametric Study. Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 24: pp. 227-248.
Ghaemi, M. ( 2011). Study of Wave Attenuation in Rock MSc. Thesis, Islamic Azad University Bafgh.
Itasca consulting group Inc. (2016). FLAC user manual. Version 8.
Lu, Y., Wang, Zh., Chong, K. (2005). A Comparative Study of Buried Structure in Soil Subjected to Blast Load Using 2D and 3D Numerical Simulations. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 25, pp. 275-288.
Liu, H. (2009). Dynamic Analysis of Subway Structures Under Blast Loading”, Department of Civil Engineering, The City College of NewYork, USA.
Liu, H. (2012). Soil-Structure Interaction and Failure of Cast-Iron Subway Tunnels Subjected to Medium Internal Blast Loading. Journal of Performance of Constructed Facilities, , ASCE .Vol. 26, No. 5, 691-701.
Li, J., Li, H., Ma, G., Zhou, Y. (2013). Assessment of Underground Tunnel Stability to Adjacent Tunnel Explosion. Tunnelling and Underground Space Technology 35, 227–234.
Mostofi Nejad, D. (2005). Reinforced Concrete Structures.  Arkan Danesh, Tehran.
Nagy, N., Eltehawy, E., Elhanavy, H., Eldesouky, A. (2009). Numerical Modeling of Geometrical Analysis for Underground Structures. 13th International Conference on Aerospace Sciences and Aviation Technology, ASAT 13, Cairo, Egypt.
Sadegh azar M, atarnezad R, Khosravi A. (2009). Assessment of Response of Buried Reinforced Concrete Structure under Blast load by  Numerical Modelling. First Earthquake Geotechnical National Conference, Mazandaran.
Tian, L., & Li, Z. (2008). Dynamic Response Analysis of a Building Structure Subjected to Ground Shock from a Tunnel Explosion. International Journal of Impact Engineering 35, 1164 – 1178.
Unified facilities criteria (UFC). (2014). Structures to resist the effect of accidental explosions. U.S army corps of engineers.
Vahedi, j. (2007). An Overview of the Methods of Estimating the Explosive Charges and the Effects of Loading on the Properties of Materials. National  Civil Engineering Students Conference,  Semnan University.
Yang, Z., (1997). Finite Element Simulation of Response of Buried Shelters to Blast Loadings. Finite Elements in Analysis and Design, Vol.24, Issue 3, pp.113-132.