نمایه نویسندگان

آ

 • آرش، مهدی تحلیل پارامتری اندرکنش بین تونل‌های موازی و زمین اطراف با تکیه بر موقعیت نسبی و روند حفاری آن‌ها (مطالعه موردی: برای تونل‌های ساخته شده در محیط شهری شیراز) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 215-229]
 • آل محمد، محمد صادق توزیع تنش اطراف تونل‌های نیم‌دایره‌ای به روش تحلیلی (توابع مختلط) و مقایسه با نتایج تحلیل عددی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 391-412]

ا

 • اکبرزاده ارپاچائی، محمدرضا تعیین عمق مناسب برای حفر تونل‌های مترو با توجه به دیدگاه‌های فنی و هزینه‌ای؛ مطالعه موردی خط دوم قطار شهری تبریز [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 93-117]
 • امامی تبریزی، مهرداد برآورد نیروی محوری طولی باقیمانده در پوشش تونل‌های سگمنتی ناشی از نیروی جک های پیشران TBM [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-92]
 • امجدی، روح اله ارزیابی تأثیر فشار تزریق بر نشست سطح زمین در حفاری با دستگاه EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی تبریز) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 167-182]
 • امیری، محمد بررسی اثر حفر تونل برنشست سازه‌های اطراف آن با نگرش ویژه بر ارتفاع و عرض سازه مطالعه موردی: تونل مترو اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • امیری، محمد تأثیر نوع لایه‌بندی خاک بر انتشار امواج حاصل از انفجار سطحی بر تونل‌های مدفون (مطالعه موردی تونل مترو اصفهان مسیر صفه-آزادی) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 311-331]
 • امیری، محمد ارزیابی تأثیر بهسازی لایه‌های خاک به روش تزریق بر مقدار جابجایی‌ها و خسارات وارده بر سازه مدفون تحت تأثیر انتشار امواج حاصل از انفجار (مطالعه موردی تونل مترو اصفهان مسیر صفه-آزادی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 435-452]
 • امیری هزاوه، محمد حسین تحلیل عددی ناحیه آسیب ناشی از انفجار در تونل با نرم‌افزار UDEC [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 119-131]

پ

 • پیکری، کیانوش مدل‌سازی پویا و تحلیل حساسیت سیستم حفاری مکانیزه تمام مقطع جهت مدیریت پروژه‌های تونلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 183-197]

ج

 • جابری، عارف بررسی تاثیر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در مدل‌های رفتاری مختلف خاک با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی (مطالعه موردی: خطA مترو قم) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 367-389]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل تعیین عمق مناسب برای حفر تونل‌های مترو با توجه به دیدگاه‌های فنی و هزینه‌ای؛ مطالعه موردی خط دوم قطار شهری تبریز [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 93-117]
 • جلالی، میثم مدل‌سازی سه بعدی غیرخطی مرحله‌ای سازه بازشو با درنظرگرفتن اثرات اندرکنشی قطعات پیش ساخته بتن مسلح پوشش تونل [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 333-350]
 • جهانبانی، محمود مدل‌سازی پویا و تحلیل حساسیت سیستم حفاری مکانیزه تمام مقطع جهت مدیریت پروژه‌های تونلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 183-197]

چ

 • چاکری، حمید ارزیابی تأثیر فشار تزریق بر نشست سطح زمین در حفاری با دستگاه EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی تبریز) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 167-182]
 • چناقلو، محمد رضا برآورد نیروی محوری طولی باقیمانده در پوشش تونل‌های سگمنتی ناشی از نیروی جک های پیشران TBM [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-92]

ح

 • حاجی حسنی، محسن بررسی روش‌های طراحی الگوی بهینه چال‌زنی و آتش‌کاری تونل در برش‌های موازی تحت تاثیر تغییرات شاخص‌های اقتصادی طرح [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 413-434]
 • حسینی، سیداحمد مدل‌سازی عددی تأثیر جنس مستهلک‌کننده در کاهش انرژی امواج ضربه‌ای در محیط خاک [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 133-149]
 • حسینی، سیداحمد تحلیل عددی اثر لایه‌های خاکی در جلوگیری از انتقال انرژی مکانیکی امواج ضربه‌ای سطحی در زمین با روش المان محدود [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 257-269]

خ

 • خانی، جعفر بررسی روش‌های طراحی الگوی بهینه چال‌زنی و آتش‌کاری تونل در برش‌های موازی تحت تاثیر تغییرات شاخص‌های اقتصادی طرح [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 413-434]

د

 • دوستی، حسین تأثیر نوع لایه‌بندی خاک بر انتشار امواج حاصل از انفجار سطحی بر تونل‌های مدفون (مطالعه موردی تونل مترو اصفهان مسیر صفه-آزادی) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 311-331]
 • دوستی، حسین ارزیابی تأثیر بهسازی لایه‌های خاک به روش تزریق بر مقدار جابجایی‌ها و خسارات وارده بر سازه مدفون تحت تأثیر انتشار امواج حاصل از انفجار (مطالعه موردی تونل مترو اصفهان مسیر صفه-آزادی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 435-452]

ر

 • رابطی مقدم، مسعود توزیع تنش اطراف تونل‌های نیم‌دایره‌ای به روش تحلیلی (توابع مختلط) و مقایسه با نتایج تحلیل عددی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 391-412]
 • رادان کوهپائی، محمدیاسر مدل‌سازی عددی تأثیر جنس مستهلک‌کننده در کاهش انرژی امواج ضربه‌ای در محیط خاک [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 133-149]
 • رادان کوهپائی، محمدیاسر تحلیل عددی اثر لایه‌های خاکی در جلوگیری از انتقال انرژی مکانیکی امواج ضربه‌ای سطحی در زمین با روش المان محدود [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 257-269]
 • رستم‌آبادی، سینا بررسی روش‌های طراحی الگوی بهینه چال‌زنی و آتش‌کاری تونل در برش‌های موازی تحت تاثیر تغییرات شاخص‌های اقتصادی طرح [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 413-434]
 • روحانی، محمد متین ارزیابی تأثیر فشار تزریق بر نشست سطح زمین در حفاری با دستگاه EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی تبریز) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 167-182]

ز

 • زارع، شکرالله تحلیل عددی ناحیه آسیب ناشی از انفجار در تونل با نرم‌افزار UDEC [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 119-131]
 • زارع، شکراله بررسی تاثیر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در مدل‌های رفتاری مختلف خاک با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی (مطالعه موردی: خطA مترو قم) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 367-389]
 • زمانی لنجانی، مهدی توزیع تنش اطراف تونل‌های نیم‌دایره‌ای به روش تحلیلی (توابع مختلط) و مقایسه با نتایج تحلیل عددی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 391-412]

س

 • ستوده پور، محمد مدل‌سازی پویا و تحلیل حساسیت سیستم حفاری مکانیزه تمام مقطع جهت مدیریت پروژه‌های تونلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 183-197]

ش

 • شهریار، کورش تحلیل پارامتری اندرکنش بین تونل‌های موازی و زمین اطراف با تکیه بر موقعیت نسبی و روند حفاری آن‌ها (مطالعه موردی: برای تونل‌های ساخته شده در محیط شهری شیراز) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 215-229]
 • شیرین، دانیال تحلیل عددی ناحیه آسیب ناشی از انفجار در تونل با نرم‌افزار UDEC [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 119-131]

ص

 • صالحی، احسان بررسی روش‌های طراحی الگوی بهینه چال‌زنی و آتش‌کاری تونل در برش‌های موازی تحت تاثیر تغییرات شاخص‌های اقتصادی طرح [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 413-434]
 • صالحیان، رعنا بررسی اثر حفر تونل برنشست سازه‌های اطراف آن با نگرش ویژه بر ارتفاع و عرض سازه مطالعه موردی: تونل مترو اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • صباغ کرمانی، رضا برآورد نیروی محوری طولی باقیمانده در پوشش تونل‌های سگمنتی ناشی از نیروی جک های پیشران TBM [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-92]
 • صبحیه، محمدحسین عوامل بروز ادعا در یکی از پروژه‌های‌ طرح و ساخت زیرزمینی ایران (پروژه تونل و زیرگذر شهر تهران) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • صمیمی نمین، فرهاد ارزیابی تأثیر فشار تزریق بر نشست سطح زمین در حفاری با دستگاه EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی تبریز) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 167-182]

ط

 • طالبی نژاد، علیرضا تعیین عمق مناسب برای حفر تونل‌های مترو با توجه به دیدگاه‌های فنی و هزینه‌ای؛ مطالعه موردی خط دوم قطار شهری تبریز [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 93-117]
 • طاهری، احسان مدل‌سازی عددی عملیات لوله‌شکافی در ماسه و رس [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 199-214]
 • طاهری، احسان تأثیر مخروطی بودن سپر حفاری در جابجایی و بار وارد بر خط لوله در زمین‌های لایه‌ای طی عملیات لوله‌ رانی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 271-285]
 • طاهری‌پور، سحر عوامل بروز ادعا در یکی از پروژه‌های‌ طرح و ساخت زیرزمینی ایران (پروژه تونل و زیرگذر شهر تهران) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

ع

 • عامری، مهدی بررسی اثر حفر تونل برنشست سازه‌های اطراف آن با نگرش ویژه بر ارتفاع و عرض سازه مطالعه موردی: تونل مترو اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • عامری، میلاد پیش‌بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از شبکه‌های عصبی و سیستم‌های فازی-عصبی (مطالعه موردی از 14 تونل حفر شده در سنگ سخت) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 35-56]
 • عزیزی، مجتبی عوامل بروز ادعا در یکی از پروژه‌های‌ طرح و ساخت زیرزمینی ایران (پروژه تونل و زیرگذر شهر تهران) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

غ

 • غفوری مقدم، محمد بررسی روش‌های طراحی الگوی بهینه چال‌زنی و آتش‌کاری تونل در برش‌های موازی تحت تاثیر تغییرات شاخص‌های اقتصادی طرح [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 413-434]
 • غلامرضازاده، وحید مدل‌سازی عددی عملیات لوله‌شکافی در ماسه و رس [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 199-214]

ف

 • فتاحی، هادی ارائه یک روش به منظور کاهش نشست سطحی زمین و جلوگیری از گیر افتادن ماشین TBM-EPB – مطالعه موردی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • فتاحی، هادی پیش‌بینی عملکرد ماشین حفار بازویی در حفر تونل با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب و الگوریتم مبتنی بر آموزش و یادگیری- مطالعه موردی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 151-166]
 • فتاحی، هادی کنترل سلامت سازه جهت شناسایی خرابی‌ها در فضاهای زیرزمینی- مطالعه موردی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 231-255]
 • فتاحی، هادی ارائه یک متدولوژی جدید در تخمین فشار سینه‌کار ماشین TBM-EPB: مطالعه موردی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 287-310]
 • فرجیان، سینا مدل‌سازی عددی تأثیر جنس مستهلک‌کننده در کاهش انرژی امواج ضربه‌ای در محیط خاک [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 133-149]
 • فرجی تیله نوئی، محمدرضا تحلیل پارامتری اندرکنش بین تونل‌های موازی و زمین اطراف با تکیه بر موقعیت نسبی و روند حفاری آن‌ها (مطالعه موردی: برای تونل‌های ساخته شده در محیط شهری شیراز) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 215-229]
 • فرخ، ابراهیم پیش‌بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از شبکه‌های عصبی و سیستم‌های فازی-عصبی (مطالعه موردی از 14 تونل حفر شده در سنگ سخت) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 35-56]

ق

 • قائدی، حسین ارائه یک روش به منظور کاهش نشست سطحی زمین و جلوگیری از گیر افتادن ماشین TBM-EPB – مطالعه موردی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • قائدی، حسین پیش‌بینی عملکرد ماشین حفار بازویی در حفر تونل با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب و الگوریتم مبتنی بر آموزش و یادگیری- مطالعه موردی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 151-166]
 • قائدی، حسین کنترل سلامت سازه جهت شناسایی خرابی‌ها در فضاهای زیرزمینی- مطالعه موردی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 231-255]
 • قائدی، حسین ارائه یک متدولوژی جدید در تخمین فشار سینه‌کار ماشین TBM-EPB: مطالعه موردی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 287-310]
 • قاسمی، صدیقه بررسی اثر حفر تونل برنشست سازه‌های اطراف آن با نگرش ویژه بر ارتفاع و عرض سازه مطالعه موردی: تونل مترو اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]

م

 • مجیدیان، سینا بررسی تاثیرات تراکم و عمق روباره خاک در پاسخ لرزه‌ای سیستم خاک و تونل با استفاده از تحلیل عددی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 351-365]
 • محمد پور، رضا تأثیر مخروطی بودن سپر حفاری در جابجایی و بار وارد بر خط لوله در زمین‌های لایه‌ای طی عملیات لوله‌ رانی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 271-285]
 • مقدم، آرین تحلیل عددی اثر لایه‌های خاکی در جلوگیری از انتقال انرژی مکانیکی امواج ضربه‌ای سطحی در زمین با روش المان محدود [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 257-269]
 • ملاداودی، حامد پیش‌بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از شبکه‌های عصبی و سیستم‌های فازی-عصبی (مطالعه موردی از 14 تونل حفر شده در سنگ سخت) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 35-56]
 • ملک مجمودی، فرشاد ارائه یک روش به منظور کاهش نشست سطحی زمین و جلوگیری از گیر افتادن ماشین TBM-EPB – مطالعه موردی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • ملک مجمودی، فرشاد پیش‌بینی عملکرد ماشین حفار بازویی در حفر تونل با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب و الگوریتم مبتنی بر آموزش و یادگیری- مطالعه موردی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 151-166]
 • ملک مجمودی، فرشاد ارائه یک متدولوژی جدید در تخمین فشار سینه‌کار ماشین TBM-EPB: مطالعه موردی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 287-310]