موضوعات = پدافند غیر عامل
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پاسخ‌های ایجادشده در تونل‌های دوقلوی دایره‌ای تحت بارگذاری انفجار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-108

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


2. بررسی اثر موقعیت و ابعاد دال‌های محافظ تونل بر کاهش آثار ناشی از انفجار در سطح زمین

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-62

هادی حسینی نسب؛ سید مجتبی موحدی فر


4. الزامات معمارانه پدافندغیرعامل در طراحی ایستگاه های مترو با استفاده از تکنیک دلفی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 81-91

محسن کاملی؛ شریف مطوف؛ سیدباقر حسینی


5. ملاحظات برنامه‌ریزی، حقوقی و مالکیتی در فرایند احداث فضاهای زیرزمینی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 119-131

ابوالقاسم مظفری شمس؛ سیامک هاشمی؛ اصغر مولائی