بررسی اثر موقعیت و ابعاد دال‌های محافظ تونل بر کاهش آثار ناشی از انفجار در سطح زمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه؛ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 استادیار؛ گروه مهندسی عمران، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

10.22044/tuse.2019.6711.1334

چکیده

مطالعه رفتار و ایمن‌سازی تونل‌های مدفون که شریان‌های حیاتی هر کشور هستند به دلیل اجرای این سازه‌ها در محیط پیچیده خاک، همواره با دشواری‌های زیادی همراه بوده است. از طرفی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی و تروریستی، نیاز به بررسی رفتار این سازه‌ها در مقابل بارهای انفجاری بیشتر از گذشته احساس شده است. در تحقیق حاضر به بررسی پدیده انفجار در سطح زمین و اثر موج ناشی از آن روی تونل‌ مدفون پرداخته ‌شده است و با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی در نرم‌افزارANSYS-AUTODYN، ابتدا پدیده گسترش موج انفجار در خاک در یک محیط سه‌بعدی و با هندسه کامل شبیه‌سازی‌شده و پس از اطمینان از صحت نتایج، اثر عمق دفن دال‌های محافظ معمولی و سپس دال‌های مرکب تقویت‌شده با لایه‌ای از ورق فولادی در زیر آن بررسی شده است. در ادامه نیز اثر ابعاد هندسه دال در کاهش آثار مخرب انفجار بر روی تونل، ارزیابی‌ شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که هرچقدر دال محافظ به سازه تونل نزدیک‌تر باشد محافظت بهتری از تونل صورت خواهد گرفت. بعلاوه افزایش ضخامت دال بتنی همواره باعث کاهش آثار ناشی از انفجار بر روی مقطع تونل می‌شود اما تغییر طول دال بتنی صرفاً نمی‌تواند معیار مناسبی برای پیش‌بینی آثار بار انفجاری بر مقطع تونل باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Position and Dimensions of Tunnel Guard Slabs on the Reduction of Ground-Level Explosion Loads

نویسندگان [English]

  • Haddi Hosseini Nassab 1
  • Seyed Mojtaba Movahedifar 2
1 M.Sc. Student in Structural Engineering; Young Researchers and Elites Club, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor; Department of civil Engineering, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

Summary
Study on buried tunnels that are vital arteries in each country, has always been faced with many difficulties due to the implementation of these structures in the complex soil environment. On the other hand, due to increasing security threats in recent years, evaluating the behavior of these structures against blast loads has been felt more than ever. Therefore, in this study, effects of surface explosion on a buried tunnel has been investigated using nonlinear dynamic analysis in ANSYS-AUTODYN software. The effect of the blast wave propagation in soil is simulated with a full geometry in a Three-dimensional (3D) environment and after ensuring the accuracy of the results, the effects of the burial depth of tunnel protective slab and its dimensions in reducing the destructive effects of the explosion is evaluated in a Two-dimensional (2D) environment. The results indicate that better protection of the tunnel will be achieved if the slab is closer to the tunnel structure. Increasing the thickness of the slab always reduces the effects of the explosion on the tunnel but the change in the length of slabs cannot be a good indicator for prediction of the blast loads effects on the buried tunnel.
 
Introduction
As enemy weapons are in progress in kind and power, our purpose in this research is to find some methods for making tunnels more safe facing blast loads. Security slabs are the tools that we use to guard the structures of tunnels facing blast loads. Here, we study physics of this security slabs as well as their geometries and distances from the tunnels. Evaluation of other effective parameters of a slab such as the kind of materials and its cross-section seems to be acceptable for future studies of guard slabs of tunnels.
 
Methodology and Approaches
In this study, we simulate a complete condition of a surface blast, tunnel and its security slab, soil and air environment. An Eulerian algorithm and dynamic nonlinear analysis are used in the ANSYS-AUTODYN software to simulate the effects of blast loads on tunnel section. In this study, a 3D model is used for blast load propagation in soil while a 2D model is used when we have axial symmetry.
 
Results and Conclusions
The results of this study show that pressures and effective strain on tunnels will increase by increasing the distances of slabs from tunnel structures, and when a security slab is placed closer to a tunnel liner, it will be more effective than when it is closer to the ground surface. The results also indicate that increscent of the length of the slab is not necessary to be more than a specified length. In addition, increscent of the thickness of the slab is always effective in reduction of destructive blast loads on the tunnel sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buried Tunnel
  • Surface Explosion
  • Dynamic Nonlinear Analysis
  • AUTODYN