موضوعات = مکانیک خاک
تخمین پاسخ ساختمان قاب بندی شده به نشست‌های القایی در اثر حفاری تونل‌های کم عمق

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44

10.22044/tuse.2019.5029.1290

مهرداد امامی تبریزی؛ امیر نیم تاج؛ حسین عمرانی خیابانیان


Performance-Based Seismic Assessment of Shallow Tunnels using Pushover Analysis

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-81

10.22044/tuse.2015.376

ماهان پاسدارپور؛ شهرام وهدانی


بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

10.22044/tuse.2014.444

محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی


انتخاب مناسب‌ترین مجموعه‌ی بهسازی خاک در حفاری مکانیزه‌ی تونل خط 7 متروی تهران

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 145-154

10.22044/tuse.2014.256

حسن بخشنده امنیه؛ محمد صابر زمزم؛ سید احسان موسوی؛ صادق طریق ازلی