نویسنده = جعفر خانی
توسعه روشی نوین برای طراحی الگوی آتش‌کاری تونل با برش‌های موازی براساس مطالعات پارامتریک علمی و میدانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-127

10.22044/tuse.2023.12634.1471

مهدی محمدی؛ محمد غفوری مقدم؛ جعفر خانی؛ احسان صالحی؛ سینا رستم‌آبادی


بررسی روش‌های طراحی الگوی بهینه چال‌زنی و آتش‌کاری تونل در برش‌های موازی تحت تاثیر تغییرات شاخص‌های اقتصادی طرح

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 413-434

10.22044/tuse.2022.11927.1455

احسان صالحی؛ محمد غفوری مقدم؛ جعفر خانی؛ محسن حاجی حسنی؛ سینا رستم‌آبادی


توسعه نرم‌افزار کاربردی طراحی الگوی آتشکاری تونل

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 253-265

10.22044/tuse.2021.9970.1396

رضا اعلائی؛ جعفر خانی؛ سینا رستم‌آبادی؛ محمد غفوری مقدم