دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
3. بررسی اثر انفجار در تونل‌های دوقلو بر روی لاینینگ تونل دچار سانحه و تونل مجاور با اشکال مختلف

صفحه 33-47

وحید بابادی عکاشه؛ ابوالقاسم مظفری؛ کاظم برخورداری؛ علی اکبر حبیبی؛ سعید خسروی


6. Usage of Assembled Functions Theory for Compute Dynamic Response of a Tunnel

صفحه 83-95

پیمان بیرانوند؛ آرش بیات؛ حمیدرضا اشرفی؛ فریدون امیدی‌نسب؛ مسعود گوهری