کلیدواژه‌ها = تونل
تعداد مقالات: 9
1. بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-13

فهیمه موحدی؛ فضل اله سلطانی؛ حسین جلالی فر؛ حمید محمدی


2. ارزیابی پایداری تونل انتقال آب ارومیه با مدل‌سازی عددی سه بعدی با استفاده از روش های اجزاء و تفاضل محدود

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-120

سهیل شریفی؛ فریدون خسروی؛ سید رسول سورانی


5. بررسی ظرفیت روانگرایی در تونل‌ها - مطالعه موردی: قطعه شرقی- غربی‌تونل خط هفت متروی تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-79

مسعود احمدوند؛ امیرحسین منجمی؛ حامد قدمی


6. بررسی اندرکنش سیستم نگهداری تونل‌ها با محیط اطراف تحت بارگذاری لرزه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-70

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی


7. بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس شده‌

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-97

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حمیدرضا توحیدوند؛ بابک بالازاده


8. تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-159

صادق طریق ازلی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ جعفر حسن‌پور


9. تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن رفتار نرم کرنشی در ناحیه‌ی پلاستیک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 13-28

احمد فهیمی‌فر؛ حامد قدمی؛ مسعود احمدوند؛ آروین عبدالمالکی