نویسنده = مهرداد امامی
تعداد مقالات: 3
1. تخمین پاسخ ساختمان قاب بندی شده به نشست‌های القایی در اثر حفاری تونل‌های کم عمق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-44

مهرداد امامی تبریزی؛ امیر نیم تاج؛ حسین عمرانی خیابانیان


3. مدل‌سازی فیزیکی نشست در خاک ماسه‌ای ناشی از تونل‌سازی مکانیزه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-84

امین عبدلی فاضل؛ مهرداد امامی؛ حسن افشین