مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی- دوره‌ی 1- شماره‌ی 1- زمستان 1391

شناسنامه علمی شماره

چکیده

طراحی بهینه‌ی پوشش تونل با بتن الیافی پلیمری بر مبنای ظرفیت جذب انرژی
محمد صافی
           
تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن رفتار نرم کرنشی در ناحیه‌ی پلاستیک
احمد فهیمی‌فر؛ حامد قدمی؛ مسعود احمدوند؛ آروین عبدالمالکی
           
بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشین TBM بر نرخ نفوذ آن با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی- مطالعه‌ی موردی تونل بلند زاگرس
سید مصلح افتخاری؛ علیرضا باغبانان؛ راحب باقرپور 
 
طراحی پوشش سگمنتی تونل بلند انتقال آب سد سردشت با توجه به تاثیر مفاصل قطعات پوشش
حسن بخشنده امنیه؛ سعید طایی سمیرمی؛ مرتضی رحیمی دیزجی
           
بررسی تاثیر فشار جبهه‌کار بر نشست سطح زمین در تونلسازی مکانیزه در زمین نرم- مطالعه‌ی موردی: تونل قطعه‌ی شرقی- غربی خط 7 متروی تهران
رضا حیدری شیبانی؛ شکرالله زارع؛ حسین میرزائی نصیرآباد؛ محمد فروغی         
 
توسعه‌ی پایدار شهری با استفاده از فضاهای زیرسطحی- مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی میدان تجریش تهران
اصغر مولایی