تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرم‌شونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی- همجواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن؛ گرایش اکتشاف؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب؛ کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

2 استاد؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استادیار؛ دانشکده‌ی فنی شهید کلانتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب

چکیده

تونل انتقال آب امیرکبیر با قطر 7/4 متر برای انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه‌خانه‌ی شماره‌ی شش تهران طراحی شده و در حال احداث است. در طی فرآیند احداث زیرسطحی، تعیین فشار وارده بر سامانه‌ی نگهداری برای طراحی ایمن تونل اصلی، مسئله‌ای مهم و تاثیرگذار است. برای محاسبه‌ی این فشار و ترسیم منحنی همگرایی زمین، شناخت رفتار پس از شکست توده‌سنگ اهمیت بسیاری دارد. توده‌سنگ‌ در برگیرنده‌ی تونل امیرکبیر از مدل رفتاری کرنش نرم‌شونده تبعیت می‌کند. بر خلاف مدل‌های رفتاری کشسان-شکننده و مومسان کامل، در حالت کرنش نرم‌شونده نمی‌توان از گزاره‌های فرم‌بسته برای محاسبه‌ی همگرایی استفاده نمود؛ بنابراین در این مقاله برای محاسبه‌ی همگرایی در حالت کرنش نرم‌شونده از روابط خودتشابهی و برای اعتبارسنجی نتایج نیز از روش‌ عددی اجزای محدود استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها