ارزیابی تحلیلی تاثیر عوامل مختلف بر نیروهای وارد بر پوشش تونل مدور تحت بارگذاری لرزه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران؛ گرایش زلزله؛ دانشکده‌ی مهندسی عمران؛ دانشگاه سمنان

2 استادیار؛ دانشکده‌ی مهندسی عمران؛ دانشگاه سمنان

3 استاد؛ دانشکده‌ی مهندسی عمران؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تاسیسات زیرزمینی جز لاینفک جامعه‌ی مدرن بوده و برای کاربردهای متعددی شامل متروها، خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌ها، انبار مصالح و انتقال آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. با مرور موارد تاریخی اثرات زلزله بر روی این‌گونه سازه‌ها، ملاحظه می‌شود نرخ خرابی آن‌ها نسبت به سازه‌های سطحی پایین‌تر است. در عین حال در زلزله‌های اخیر مانند زلزله‌ی سال 1995 کوبه‌ی ژاپن، زلزله‌های 1995 چی‌چی تایوان و زلزله‌های 1999 کوکائلی ترکیه، سازه‌های زیرزمینی دچار خسارت عمده‌ای شده‌اند. در این مطالعه، راه‌ حل‌های تحلیلی برای نیروی محوری و ممان در پوشش تونل مدور به علت تغییر شکل تاشدگی تحت بارگذاری لرزه‌ای بررسی و اختلاف در میان راه‌ حل‌های موجود در نیروی محوری و ممان برای شرایط فصل مشترک بدون لغزش مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحلیل‌های انجام شده تاثیر پارامترهای مختلف مانند مدول کشسانی، نسبت پواسون و ضخامت پوشش، سرعت موج برشی خاک، نسبت پواسون خاک و شعاع تونل بر نیروی محوری و ممان پوشش تونل بررسی شده است. با توجه به تحلیل‌ها توصیه می‌شود روش پنزین (Penzien) برای ارزیابی نیروی محوری در پوشش برای شرایط بدون لغزش بکار برده نشود.

کلیدواژه‌ها