ارزیابی سامانه‌ی نگهداری تونل خط 4 متروی تهران در تقاطع غیر هم‌سطح با تونل توحید و تونل خط 7 متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن؛ گرایش مکانیک سنگ؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن؛ دانشگاه تهران

2 دانشیار؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن؛ دانشگاه تهران

3 مربی؛ گروه مهندسی معدن؛ مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب؛ دانشگاه ارومیه

چکیده

با توجه به کاربری روز افزون تونل‌ها و اهمیت آن‌ها در شبکه‌ی حمل و نقل بین شهری و درون شهری ضروری است پاسخ دینامیکی تونل‌های شهری در برابر بارهای دینامیکی زلزله مورد بررسی قرار گیرد. به منظور تحلیل دینامیکی تونل خط 4 متروی تهران، تقاطع غیر هم‌سطح این خط با تونل توحید و خط 7 در تقاطع خیابان آزادی با بزرگراه نواب انتخاب شده است. از آنجا که این تونل‌ها در محیطی خاکی قرار دارند، محیط اطراف تونل به صورت محیط معادل پیوسته در نظر گرفته شده و تحلیل‌های عددی این پژوهش با نرم‌افزار FLAC3D انجام شده است. هدف از تحلیل دینامیکی تونل در برابر بار زلزله بررسی پایداری تونل و سامانه‌ی نگهداری آن در برابر لرزش‌های ناشی از زلزله‌های احتمالی است. برای شبیه‌سازی بار زلزله‌ی منطقه، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، سه شتاب‌نگاشت طبس، بم و چنگوره-آوج با بیش‌ترین شتابg 35/0، بر اساس مبانی احتمالات زلزله‌ی مبنای طرح، انتخاب و به صورت تاریخچه‌ی تنش برشی به پایه‌ی مدل اعمال شده است. تحلیل‌های انجام شده در این مطالعه نشان می‌دهد آسیبی به سامانه‌ی نگهداری تونل خط 4 مترو در بارگذاری زلزله وارد نمی‌شود و نیازی به تقویت سامانه‌ی نگهداری تونل نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Support System in Line 4 Tunnel of Tehran Metro at Intersection with Tohid Tunnel and Line 7 Tunnel of Tehran Metro

نویسندگان [English]

  • Mahdi Saeedi Abbas Abad 1
  • Mehdi Moosavi 2
  • Farshad Nejad Shah Mohammad 3
1 M.Sc. in Mining Engineering; School of Mining Eng.; University of Tehran
2 Associate Professor; School of Mining Eng.; University of Tehran
3 Faculty Member; Higher Education Center of Shahid Bakeri Miandoab; Urmia University
چکیده [English]

Considering the progressive use of tunnels in the urban transportation networks, it is essential to investigate the reactions of these structures under seismic dynamic loads. For dynamic analysis of line 4 tunnel, the intersection of Tohid tunnel, line 4 tunnel and line 7 tunnel in intersection of Azadi street and Navab motorway have been studied. This junction is one of the more hazardous area in this project. Moreover, these tunnels have been excavated in different ground levels in soil. Therefore, the model is considered as a continuum media. The objective of dynamic analysis is the evaluation of tunnel support system stability under vibrations of probabilistic earthquakes. Findings prove that no damage occurs in the tunnel support system indicating no need to modify or improve the previously designed support system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite difference
  • Dynamic Analysis
  • Line 4 tunnel of Tehran metro
  • Support system
  • Seismic load
  • Shear stress