ارزیابی سامانه‌ی نگهداری تونل خط 4 متروی تهران در تقاطع غیر هم‌سطح با تونل توحید و تونل خط 7 متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن؛ گرایش مکانیک سنگ؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن؛ دانشگاه تهران

2 دانشیار؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن؛ دانشگاه تهران

3 مربی؛ گروه مهندسی معدن؛ مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب؛ دانشگاه ارومیه

چکیده

با توجه به کاربری روز افزون تونل‌ها و اهمیت آن‌ها در شبکه‌ی حمل و نقل بین شهری و درون شهری ضروری است پاسخ دینامیکی تونل‌های شهری در برابر بارهای دینامیکی زلزله مورد بررسی قرار گیرد. به منظور تحلیل دینامیکی تونل خط 4 متروی تهران، تقاطع غیر هم‌سطح این خط با تونل توحید و خط 7 در تقاطع خیابان آزادی با بزرگراه نواب انتخاب شده است. از آنجا که این تونل‌ها در محیطی خاکی قرار دارند، محیط اطراف تونل به صورت محیط معادل پیوسته در نظر گرفته شده و تحلیل‌های عددی این پژوهش با نرم‌افزار FLAC3D انجام شده است. هدف از تحلیل دینامیکی تونل در برابر بار زلزله بررسی پایداری تونل و سامانه‌ی نگهداری آن در برابر لرزش‌های ناشی از زلزله‌های احتمالی است. برای شبیه‌سازی بار زلزله‌ی منطقه، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، سه شتاب‌نگاشت طبس، بم و چنگوره-آوج با بیش‌ترین شتابg 35/0، بر اساس مبانی احتمالات زلزله‌ی مبنای طرح، انتخاب و به صورت تاریخچه‌ی تنش برشی به پایه‌ی مدل اعمال شده است. تحلیل‌های انجام شده در این مطالعه نشان می‌دهد آسیبی به سامانه‌ی نگهداری تونل خط 4 مترو در بارگذاری زلزله وارد نمی‌شود و نیازی به تقویت سامانه‌ی نگهداری تونل نیست.

کلیدواژه‌ها