موضوعات = مکانیک سنگ
تولید سه بعدی شبکه شکستگی مجزا با رویکرد زمین آماری

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-28

10.22044/tuse.2019.5539.1307

رحمان لطفی؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی؛ سجاد نامداری


تعیین تنش مماسی اطراف تونلهای مربع شکل با استفاده از توابع پتانسیل مختلط

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 47-58

10.22044/tuse.2016.624

مهدی زمانی لنجانی؛ ساناز امجدیان؛ رضا خرداد


بهبود روابط نظری برای رسم منحنی مشخصه زمین در تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن شرایط زهکشی شده

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

10.22044/tuse.2015.527

سعید امیری؛ وحید محمدی قلعه عزیز؛ رضا صباغ کرمانی؛ احمد فهیمی فر


تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره سازی گاز با استفاده از توابع پتانسیل مختلط

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 133-144

10.22044/tuse.2015.378

علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی حاج عباسی


بررسی تاثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل- مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 155-167

10.22044/tuse.2014.257

رامین رفیعی؛ احمد رمضان‌زاده؛ فرهنگ سرشکی؛ اسماعیل موحدی‌نژاد