نویسنده = مهدی نجفی
تعیین عرض مناسب پایه حائل در معدن زغال‌سنگ طبس با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 183-201

10.22044/tuse.2019.8151.1358

محمدرضا زارع؛ مهدی نجفی؛ جواد غلام نژاد؛ علی روح