بررسی الزامات فنی، مهندسی و پدافندی بهره‌برداری از معادن زیرزمینی نمک منطقه سردره گرمسار به عنوان سازه‌های استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

2 مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، پژوهشکده سازه‌های امن، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده

فضاهای زیرزمینی حفر شده به منظور استخراج ذخایر معدنی، گزینه­ای مناسبی برای ایجاد سازه­های امن محسوب می­شوند.زمانی که سازه زیرزمینی دارای اهمیت استراتژیک است، علاوه بر پایداری سازه تحت بارهای استاتیکی، تحلیل پایداری دینامیکی سازه نیز باید مد نظر قرار گیرد. در این حالت از دیدگاه پدافند غیرعامل بررسی پایداری سازه تحت بارگذاری ناشی از انفجار پرتابه­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این مقاله در ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه­ای، برداشت­های صحرایی و در نظر گرفتن معیارهای فنی و هندسی به بررسی استفاده از معادن زیرزمینی نمک منطقه سردره گرمسار و اولویت­بندی آنها جهت کاربری­های استراتژیک پرداخته شده است. بر این اساس، معدن کوهدشت کهن به عنوان بهترین گزینه انتخاب شده است. در ادامه به منظور بررسی ملاحظات پدافندی، پایداری دینامیکی معدن زیرزمینی مناسب انتخاب شده، تحت بارگذاری ناشی از انفجار پرتابه­ی GBU-28با استفاده از روش­های عددی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از ترکیب روش تجربی برای محاسبه بار انفجار و روش عددی تفاضل محدود برای شبیه­سازی فرآیند انفجار استفاده می‌شود. نتایج حاصل از مدل‌سازی نشان می­دهد که بخش­هایی از فضای زیرزمینی معدن کوهدشت کهن واقع در اعماق بیش از 60 متر، تحت بارهای ناشی از انفجار پرتابه پایدار است و قابلیت استفاده مجدد به عنوان سازه پدافند غیرعامل را داراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of technical - engineering and defensive requirements for reuses of underground salt mines of Sardareh Region as a passive defense structures

نویسندگان [English]

  • Mehdi Noroozi 1
  • S.H. Mirzeinaly Yazdi 2
  • M. Najafi 3
1 Assistant Professor; Faculty of Mining Eng., Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology
2 Assistant Professor; University Complex of Spatial Planning and Passive Defence, Malek Ashtar University of Technology
3 Assistant Professor; Mining and Metallurgical Engineering, Yazd University
چکیده [English]

Summary
In this paper, the conversion ability of underground salt mines into a strategic underground space has been studied. As a case study, underground salt mines near the city of Garmsar have been considered. For this purpose, combinations of empirical and numerical methods are used.
 
Introduction
Creation of safe Structures is one of the most important principles of passive defense. Excavated underground facilities in order to extract mineral deposit are the suitable options for this purpose. When underground structures have a strategic importance, safety of such structures is very important. In such conditions, static and dynamic analysis of structures must be considered. In this case, In terms of passive defense, the stability analysis of structures under explosion loads initiated by Earth Penetration Warhead has a particular importance.
 
Methodology and Approaches
In this paper, at first, through studies of documentaries, field observations and based on technical and geometrical criterion, a feasibility study has been performed on the application of underground salt mines near the city of Garmsar as a passive defense structures. Then, to consider a defensive criterion, dynamical analysis of selected underground salt mine under the penetration depth of GBU-28 warhead and its explosion loads has been studied by using numerical methods. For this purpose, a combination of empirical method to calculate the explosive load and numerical method to simulate the explosive process are used. For numerical modeling, FLAC software is used.
 
Results and Conclusions
Accordingly feasibility studies, the Kouh-Dasht-Kohan mine has been chosen as the best option as a passive defense structure. The obtained results of the numerical modeling have shown that the sections of the underground space of Kouh-Dasht-Kohan mine located at depths more than 60 meters, under loads resulting from the explosion of the warhead is stable. In general, as a result, the mine has an ability to convert a strategic underground space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground spaces
  • Passive defence
  • Salt mines
  • Dynamical Analysis
  • Sardareh Region