بررسی الزامات فنی، مهندسی و پدافندی بهره‌برداری از معادن زیرزمینی نمک منطقه سردره گرمسار به عنوان سازه‌های استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

2 مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، پژوهشکده سازه‌های امن، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده

فضاهای زیرزمینی حفر شده به منظور استخراج ذخایر معدنی، گزینه­ای مناسبی برای ایجاد سازه­های امن محسوب می­شوند.زمانی که سازه زیرزمینی دارای اهمیت استراتژیک است، علاوه بر پایداری سازه تحت بارهای استاتیکی، تحلیل پایداری دینامیکی سازه نیز باید مد نظر قرار گیرد. در این حالت از دیدگاه پدافند غیرعامل بررسی پایداری سازه تحت بارگذاری ناشی از انفجار پرتابه­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این مقاله در ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه­ای، برداشت­های صحرایی و در نظر گرفتن معیارهای فنی و هندسی به بررسی استفاده از معادن زیرزمینی نمک منطقه سردره گرمسار و اولویت­بندی آنها جهت کاربری­های استراتژیک پرداخته شده است. بر این اساس، معدن کوهدشت کهن به عنوان بهترین گزینه انتخاب شده است. در ادامه به منظور بررسی ملاحظات پدافندی، پایداری دینامیکی معدن زیرزمینی مناسب انتخاب شده، تحت بارگذاری ناشی از انفجار پرتابه­ی GBU-28با استفاده از روش­های عددی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از ترکیب روش تجربی برای محاسبه بار انفجار و روش عددی تفاضل محدود برای شبیه­سازی فرآیند انفجار استفاده می‌شود. نتایج حاصل از مدل‌سازی نشان می­دهد که بخش­هایی از فضای زیرزمینی معدن کوهدشت کهن واقع در اعماق بیش از 60 متر، تحت بارهای ناشی از انفجار پرتابه پایدار است و قابلیت استفاده مجدد به عنوان سازه پدافند غیرعامل را داراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات