کلیدواژه‌ها = EPB
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی سایش ابزار برشی در تونلسازی مکانیزه در زمینهای نرم- مطالعه موردی: تونل قطعه شمالی- جنوبی خط 7 متروی تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 29-46

صادق آمون؛ مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ صادق طریق ازلی


2. تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 145-159

صادق طریق ازلی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ جعفر حسن‌پور