کلیدواژه‌ها = نشست
تعداد مقالات: 4
1. اثر تونلسازی بر پاسخ تنش-تغییرشکل شمعهای مایل موجود

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 33-41

احسان طاهرآبادی؛ وحید حسینی تودشکی؛ علی رضا اردکانی


3. مدل‌سازی فیزیکی نشست در خاک ماسه‌ای ناشی از تونل‌سازی مکانیزه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-84

امین عبدلی فاضل؛ مهرداد امامی؛ حسن افشین