نویسنده = Kourosh Shahriar
تعداد مقالات: 4
1. شبیه سازی عددی سه بعدی تونل‌های کم عمق تحت بار دینامیکی قطار و تعیین روش احداث -بررسی موردی: تونل خط 3 متروی تهران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 49-61

10.22044/tuse.2017.4344.1269

مرتضی نصیری وند آقاباقر؛ فرهاد صمیمی نمین؛ کورش شهریار؛ رضا تاکی


2. برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 11-27

10.22044/tuse.2016.623

حمید زارعی؛ کورش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ محمد حسین احمدی