نویسنده = کوروش شهریار
تعداد مقالات: 4
1. شبیه سازی عددی سه بعدی تونل‌های کم عمق تحت بار دینامیکی قطار و تعیین روش احداث -بررسی موردی: تونل خط 3 متروی تهران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 49-61

مرتضی نصیری وند آقاباقر؛ فرهاد صمیمی نمین؛ کورش شهریار؛ رضا تاکی


2. ارزیابی سایش ابزار برشی در تونلسازی مکانیزه در زمینهای نرم- مطالعه موردی: تونل قطعه شمالی- جنوبی خط 7 متروی تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 29-46

صادق آمون؛ مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ صادق طریق ازلی


3. برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 11-27

حمید زارعی؛ کورش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ محمد حسین احمدی