مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی- دوره‌ی 3- شماره‌ی 1- تابستان 1393

شناسنامه علمی شماره

چکیده

بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی
محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی
 
بررسی و تحلیل علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی پروژه‌های زیرزمینی کشور
هادی تلخابی؛ مجید پرچمی جلال؛ محمود گلابچی
 
ارزیابی کیفیت نصب پوشش بتنی در حفاری مکانیزه- مطالعه‌ی موردی: قطعه‌ی دوم تونل انتقال آب کرج-تهران
مجید تاجیک؛ امید فروغ؛ حمیدرضا توکلی
 
بررسی عددی تاثیر اندرکنش تونل- سازه‌ی سطحی بر نشست سطح زمین
صبا قره‌داش؛ میلاد برزگر
 
برآورد عرض مناسب فضای استخراجی در روش تبدیل به گاز کردن زیرزمینی زغال‌سنگ (UCG)
مهدی نجفی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ رضا خالوکاکایی
 
برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی  با کیفیت متوسط تا خوب
میثم نجف‌زاده؛ احمد رضا صیادی؛ جعفر خادمی حمیدی