مقایسه استفاده از بولت فولادی یا داول پلاستیکی در اتصالات طولی و شعاعی سگمنت‌ها (مطالعه موردی: پروژه تونل خط A متروی قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد؛ استخراج معدن، دانشگاه بین‌المللی قزوین

2 کارشناس ارشد؛ سازه دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار؛ دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه کیفیت و سرعت نصب رینگ های سگمنتی در تونل مکانیزه با دو نوع مختلف اتصالات می پردازد. یکی از مشکلات متداول موجود در پروژه های تونل های مکانیزه، ایجاد فاصله و پله مابین سگمنت های با اتصالات بولتی و در نتیجه نفوذ آب به داخل تونل و ظاهر نامناسب می باشد. در تونل مکانیزه پروژه خط A متروی قم برای جبران این مشکلات، بهینه سازی هندسی در یکی از قالبهای سگمنتی جهت تبدیل آن از تیپ بولتی به داولی صورت گرفت و سپس سگمنت های تولیدی آن در تونل نصب گردید. بررسی های انجام شده بر روی سگمنتهای نصب شده نشان دهنده آن است که میزان رواداری و فاصله داری رینگها در تیپ داولی کاهش قابل توجهی داشت و میزان شکستگی در گوشه های رینگ های نصب شده نیز کاهش 75 درصدی نشان داد. همچنین متوسط سطح شکستگی کاهش 50 درصدی را نشان داده و متوسط زمان نصب رینگ در سگمنت های نوع داولی نیز حدود 11 درصد کاهش یافت. بررسی پارامترهای آماری کنترل کیفی نصب، نشان از بالا رفتن کیفیت کار در بخش های پله شدگی و بازشدگی و درنتیجه فشردگی گسکت ها جهت کاهش نفوذ آب، کاهش حجم و میزان شکستگی و بالتبع کاهش هزینه مصرف مواد ترمیمی و کاهش مدت زمان نصب گردید. در مجموع مطابق بررسی آماری در پروژه، تغییر استفاده از داول پلاستیکی به جای بولت های فولادی در سگمنت با توجه به هزینه خرید پایین تر و افزایش کیفیت کار در پروژه های تونل مکانیزه پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


Gruebl, F. (2006). Segmental rings (critical loads and damage prevention). International Symposium on Underground Excavation and Tunnelling, Bangkok, Thailand.
Harding, A., Chappell, M., & King, M. (2014). Myth and reality: bolts in modern concrete segmental tunnel linings. North American tunneling: 2014 proceedings. (pp. 66-75)
International Tunneling Association. (2000). Guidelines for the design of shield tunnel lining. Tunnelling and Underground Space Technology, 15(3), 303-331.
Johnson, M. (2003). Copenhagen Metro, Segmental Tunnel Lining Durability Strategy and the Supervision thereof. The World Tunnel Confrence, Amsterdam, Netherland.
Koyama, Y. (2003). Present status and technology of shield tunneling method in Japan. Tunnelling and Underground Space Technology, 18(2-3), 145-159.
Kramer, G., Gregor, T., Ghazi, M., & Herbert, C. (2003). Segment design for tunnelling productivity. The Rapid Excavation and Tunneling Conference Proceedings, San Francisco, California.
Nishikawa, K. (2003). Development of a prestressed and precast concrete segmental lining. Tunnelling and Underground Space Technology, 18(2-3), 243-251.
Sahel Consultant Engineers. (2016). Qualitative report on the installation of new mold segments in mechanized tunnels. Retrieved from Tehran, Iran (in persian)