مدلسازی عددی پاسخ لرزه ای تونل های دایره ای کم عمق در زمین های لایه ای همگن با استفاده از نرم افزار آباکوس و مقایسه ی نتایج آن با روش های تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی/گروه عمران-دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا

2 استادیار/گروه عمران-دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا

3 مربی/گروه مهندسی عمران-دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا

4 استادیار/گروه عمران-دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

چکیده

در بررسی حاضر، تاثیرنقش لایه بندی زمین بر پاسخ لرزه ای لاینینگ تونل های با مقطع دایره ای مورد بررسی قرار گرفته است. تلاش های زیادی در زمینه ی مطالعه ی پاسخ لرزه ای زمین های متجانس و همگن صورت گرفته است. مدل اجزاء محدود کرنش صفحه ای، در یک مقطع عرضی انتخابی از تونل دایره ای قرار گرفته در یک زمین متشکل از دو (یا چند) لایه ی همگن، برای مشخص کردن تاثیر لایه بندی زمین بر پاسخ لرزه ای تونل ها در تاج تونل و همچنین در کف آن ساخته و نتایج آن بررسی شده است. نتایج مشخص می کند که شرایط لایه بندی زمین، علی الخصوص تعداد لایه ها، نقش مهمی در شرایط تاثیرنیروهای زلزله برخورنده به لاینینگ تونل ایفا می کند. مدل ها ثابت می کند که زمانی که تونل به طور کامل در یکی از دو لایه ی خاک همگن متوالی قرار گرفته باشد، نیروی لرزه ای ایجاد شده در لاینینگ تونل در مقایسه با حالتی  که فقط یک لایه خاک داشته باشیم،بسیار متفاوت است. همچنین اگر تونل از درون هر دو لایه ی همگن بگذرد، بیشترین شدت نیروی وارد بر پوشش تونل زمانی اتفاق می افتد که لایه ی خاک همگن پایینی میزان سختی بالایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات