دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه‌ی عددی و آزمایشگاهی طرح ابداعی پدهای جک دستگاه حفاری مکانیزه تونل‌های بتن پیش ساخته (سگمنتال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22044/tuse.2022.11928.1456

مجید شهبازی؛ میثم جلالی؛ مسلم عابدی


بررسی تاثیرات تراکم و عمق روباره خاک در پاسخ لرزه ای سیستم خاک و تونل با استفاده از تحلیل عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22044/tuse.2022.11897.1453

سینا مجیدیان