دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش‌بینی نرخ نفوذ TBM در انواع سنگ با استفاده از پارامترهای سیستم طبقه‌بندی RMR به روش آنالیز رگرسیون مبتنی بر یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22044/tuse.2023.13396.1480

آمنه دردشتی؛ رسول اجل‌لوئیان؛ جمال رستمی؛ جعفر حسن پور؛ علیرضا سلیمی