کلیدواژه‌ها = تونل کم عمق
مدل‌سازی فیزیکی تونل کم عمق در خاک دانه‌ای سست با سطح زمین شیب‌دار

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 149-162

10.22044/tuse.2020.9268.1386

نادر موسایی؛ محمد حسین خسروی؛ محمد فاروق حسینی؛ سید فرید آل رسول


تخمین پاسخ ساختمان قاب بندی شده به نشست‌های القایی در اثر حفاری تونل‌های کم عمق

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44

10.22044/tuse.2019.5029.1290

مهرداد امامی تبریزی؛ امیر نیم تاج؛ حسین عمرانی خیابانیان