نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی اندرکنش سیستم نگهداری تونل‌ها با محیط اطراف تحت بارگذاری لرزه‌ای

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 59-70

10.22044/tuse.2016.633

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی