موضوعات = حفاری و نگهداری
تعداد مقالات: 11
6. ملاحظات برنامه‌ریزی، حقوقی و مالکیتی در فرایند احداث فضاهای زیرزمینی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 119-131

ابوالقاسم مظفری شمس؛ سیامک هاشمی؛ اصغر مولائی


7. تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره سازی گاز با استفاده از توابع پتانسیل مختلط

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 133-144

علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی حاج عباسی


9. برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 77-85

میثم نجف زاده؛ احمد رضا صیادی؛ جعفر خادمی حمیدی