موضوعات = تحلیل پایداری
تعداد مقالات: 15
1. بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-13

فهیمه موحدی؛ فضل اله سلطانی؛ حسین جلالی فر؛ حمید محمدی


2. مطالعه اثر مراحل حفاری روی پارامتر کاهش تنش در روش همگرایی همجواری در تونل‌های سطحی در زمین نرم؛ مطالعه موردی خط 2 متروی کرج

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-94

محسن موسیوند؛ محمد ملکی؛ مسعود نکویی؛ محمد رضا منصوری


5. بررسی ظرفیت روانگرایی در تونل‌ها - مطالعه موردی: قطعه شرقی- غربی‌تونل خط هفت متروی تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-79

مسعود احمدوند؛ امیرحسین منجمی؛ حامد قدمی


6. منحنی اندرکنش زمین در تونل با درنظرگرفتن زون پلاستیک با رفتار نرم شونده و اتساعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-73

احسان کاتبیان؛ حامد ملاداودی


8. برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-27

حمید زارعی؛ کورش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ محمد حسین احمدی


9. ملاحظات برنامه‌ریزی، حقوقی و مالکیتی در فرایند احداث فضاهای زیرزمینی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-131

ابوالقاسم مظفری شمس؛ سیامک هاشمی؛ اصغر مولائی


10. تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره سازی گاز با استفاده از توابع پتانسیل مختلط

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-144

علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی حاج عباسی


11. بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی


12. بررسی تاثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل- مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-167

رامین رفیعی؛ احمد رمضان‌زاده؛ فرهنگ سرشکی؛ اسماعیل موحدی‌نژاد


14. تعیین فاصله‌داری بهینه‌‌‌ی طاق‌‌‌های بتنی و برآورد نشست در ایستگاه‌های مترو- مطالعه‌ی موردی: ایستگاه هفت تیر خط 6 متروی تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-132

حسین ریحانیان زواره؛ محمد فاروق حسینی؛ علی‌رضا طالبی‌نژاد