موضوعات = تحلیل پایداری
تعداد مقالات: 15
1. بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-13

فهیمه موحدی؛ فضل اله سلطانی؛ حسین جلالی فر؛ حمید محمدی


5. بررسی ظرفیت روانگرایی در تونل‌ها - مطالعه موردی: قطعه شرقی- غربی‌تونل خط هفت متروی تهران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 63-79

مسعود احمدوند؛ امیرحسین منجمی؛ حامد قدمی


8. برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 11-27

حمید زارعی؛ کورش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ محمد حسین احمدی


9. ملاحظات برنامه‌ریزی، حقوقی و مالکیتی در فرایند احداث فضاهای زیرزمینی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 119-131

ابوالقاسم مظفری شمس؛ سیامک هاشمی؛ اصغر مولائی


10. تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره سازی گاز با استفاده از توابع پتانسیل مختلط

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 133-144

علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی حاج عباسی


11. بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-15

محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی


12. بررسی تاثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل- مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 155-167

رامین رفیعی؛ احمد رمضان‌زاده؛ فرهنگ سرشکی؛ اسماعیل موحدی‌نژاد