کلیدواژه‌ها = تونل سازی مکانیزه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی فیزیکی نشست در خاک ماسه‌ای ناشی از تونل‌سازی مکانیزه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-84

امین عبدلی فاضل؛ مهرداد امامی؛ حسن افشین