کلیدواژه‌ها = خسارت پوشش تونل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پاسخ‌های ایجادشده در تونل‌های دوقلوی دایره‌ای تحت بارگذاری انفجار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-108

10.22044/tuse.2019.3478.1238

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


2. بررسی پاسخ‌های‌ لرزه‌ای و خسارات ایجاد شده در تونل‌ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-32

10.22044/tuse.2015.528

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد؛ پنام زرفام