نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
مدل‌سازی فیزیکی نشست در خاک ماسه‌ای ناشی از تونل‌سازی مکانیزه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 69-84

10.22044/tuse.2015.548

امین عبدلی فاضل؛ مهرداد امامی؛ حسن افشین