نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
طراحی پوششی سگمنتی تونل بلند انتقال آب سردشت با توجه با تاثیر مفاصل قطعات پوشش

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 43-56

10.22044/tuse.2013.119

حسن بخشنده امنیه؛ سعید طایی سمیرمی؛ مرتضی رحیمی دیزجی