نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
ملاحظات برنامه‌ریزی، حقوقی و مالکیتی در فرایند احداث فضاهای زیرزمینی

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 119-131

10.22044/tuse.2015.377

ابوالقاسم مظفری شمس؛ سیامک هاشمی؛ اصغر مولائی