نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
برآورد نیروی محوری طولی باقیمانده در پوشش تونل‌های سگمنتی ناشی از نیروی جک های پیشران TBM

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-92

10.22044/tuse.2022.11212.1427

رضا صباغ کرمانی؛ مهرداد امامی تبریزی؛ محمد رضا چناقلو