نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی اثر اندرکنش ساختمان، خاک و تونل دایره‌ای کم عمق بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان 20 طبقه SAC

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 305-325

10.22044/tuse.2021.10263.1404

مازیار فهیمی فرزام؛ بابک علی‌نژاد؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ رضا عالی‌نژاد